Oppilaaksioton perusteet

 Ajankohtaista

  • Norssin (ja muiden koulujen) 1. luokalle haetaan 21.1.-6.2.2020 sähköisellä haulla. Kaupunki lähettää kirjeen ja hakuohjeet kaikkien v. 2013 syntyneiden lasten huoltajille. Norssi lähettää myös oman kirjeen kaikille Norssin oppilaaksiottoalueella asuville koulutulokkaille.

>>> HAKUOHJE

 

Normaalikouluun otetaan uusia oppilaita, jos koulussa on tilaa.

Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen (2019) mukaan Normaalikoulun ensisijaisena oppilaaksiottoalueena toimii alue: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu – Jyväskylä-Haapamäki-rata –  Väinönkatu.

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä:

  1. Oppivelvollisuusikäiset kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta.
  2. Mahdolliset kuusivuotiaat kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta, edellyttäen, että asianmukaiset lausunnot ovat kunnossa ja puoltavat aikaistettua koulunaloitusta.
  3. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
  4. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Kaikissa kohdissa (1-4) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä Normaalikoulua asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin paljon, kun koulussa on tilaa. Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen koulun.

Oppilaan osoitteeksi pitää ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei esim. mummolaa tai perheen kakkosasuntoa). Väestörekisterimerkintäkään ei sido oikeudellisesti, jos tosiasiallinen asuinpaikka on muualla. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, tulee oppilaan osoitteeksi ilmoittaa lähihuoltajan osoite. Jos myöhemmin selviää, että oppilaan koulupaikka ei ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, oppilaalle osoitetaan lähtökohtaisesti uusi koulupaikka.

Oppilaspaikkoja kannattaa aina tiedustella ensin rehtorilta sähköpostitse tai puhelimitse. Virallisen oppilaaksiottopäätöksen tekee johtava rehtori kirjallisen hakulomakkeen pohjalta.


>>> Hakulomake 1. luokalle (muuna aikana kuin tammi-helmikuun haussa)
>>> Hakulomake 2.-6. luokalle (jatkuva haku)

>>> Normaalikoulun ensisijainen oppilaaksiottoalue
>>> Jyväskylän kaupungin kanssa tehty sopimus oppilaaksiotosta vuodelle 2020