Oppilaskunta

Koulullamme toimii oppilaista koostuva oppilaskunta. Jokaiselta luokalta valitaan edustajat oppilaskun­nan hallitukseen. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yh­teisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat olla vaikuttamassa asioihin.

Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Toimimalla oppilaskuntatyössä oppilas voi harjoitella erilaisia osallistumis- ja vaikuttamistai­toja. Oppilaskunnan ohjaajana toimii Henna Mikkonen.