Hakeminen Norssin 7. luokalle 23.1.-7.2.2019

Hakeminen Normaalikoulun 7. luokalle lukuvuodeksi 2019-2020

Normaalikoulun kuudennen luokan oppilaat siirtyvät suoraan koulumme yläkoulun oppilaiksi, ilman erillistä hakemusta. Jyväskylän kaupungin koulujen oppilaat (myös Normaalikoulun oppilaaksiottoalueella asuvat) hakevat Normaalikouluun halutessaan koulupaikkaa ajalla 23.1.-7.2.2019 Jyväskylän kaupungin Wilma-järjestelmässä osoitteessa: https://wilma.jkl.fi

Jyväskylän ulkopuolelta oppilaat hakevat Normaalikouluun 7.2.2019 klo 16.00 mennessä paperilomakkeella, joka löytyy koulun internetsivulta osoitteesta: https://www.norssi.jyu.fi/ylakoulu/oppilaaksi-hakeminen

Jos käytössä ei ole internet-yhteyttä, hakulomakkeen voi täyttää koulun aukioloaikana Normaalikoulun kansliassa (Yliopistonkatu 1, 2. krs) torstaihin 7.2.2019 klo 16.00 mennessä.

Päätökset oppilaaksi ottamisesta tekee Normaalikoulun johtava rehtori. Listat Normaalikoulun 7. luokalle valituista oppilaista julkaistaan yläkoulun lasiaulan ilmoitustaululla (Yliopistonkatu 1, 1. krs) torstaina 4.4.2019. Tieto hakijoille lähetetään myös kirjeitse (muille kuin Normaalikoulun 6. luokalta suoraan siirtyneille).

Oppilaaksioton perusteet 

Normaalikoulun oppilaaksiottoalueella asuvien lasten ensisijainen lähikoulu on yleensä Normaalikoulu. Muita kouluja alueella ja sen tuntumassa ovat  Kilpisen yhtenäiskoulu, Viitaniemen koulu, Jyväskylän kristillinen koulu ja Steinerkoulu.

Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Normaalikoulun ensisijaisena oppilaaksiottoalueena toimii alue: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu – Jyväskylä-Haapamäki-rata –  Väinönkatu.

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä:

  1. Oppilaat kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta.
  2. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
  3. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Kaikissa kohdissa (1-3) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä Normaalikoulua asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin paljon, kun koulussa on tilaa. Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen lähikoulun.

Oppilaan osoitteeksi pitää ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei esim. mummolaa tai perheen kakkosasuntoa). Väestörekisterimerkintäkään ei sido oikeudellisesti, jos tosiasiallinen asuinpaikka on muualla. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, tulee oppilaan osoitteeksi ilmoittaa lähihuoltajan osoite. Jos myöhemmin selviää, että oppilaan koulupaikka ei ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, oppilaalle osoitetaan lähtökohtaisesti uusi koulupaikka.

Lisätietoja:

Aapo Halonen
yläkoulun rehtori
aapo.halonen (ät) norssi.jyu.fi
p. 0400 248 122