Norssin käytänteitä


Kännykät 

Kännykkää ja muita henkilökohtaisia tavaroita voi halutessaan säilyttää koulupäivän aikana henkilökohtaisessa lukollisessa kaapissa.

Mikäli oppilas tuo kännykän mukanaan oppitunnille, sen tulee olla suljettuna tai äänettömässä ja värinättömässä tilassa. Kännykät säilytetään tällöin oppitunnin ajan niille osoitetussa paikassa (esim. kori).

Mikäli kännyköitä käytetään oppitunnilla opiskeluvälineenä, ne noudetaan ja palautetaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Koulu tarjoaa kaikki opiskeluun tarvittavat laitteet oppitunnilla, joten oppilaan ei tarvitse tuoda kännykkää oppitunnille voidakseen osallistua opiskeluun täysipainoisesti.

 

Päällysvaatteet ja arvoesineet 

Päällysvaatteet jätetään oppituntien ajaksi käytävien varrella sijaitseviin naulakoihin. Lompakot, avaimet ja muut arvoesineet tulee pitää aina itsellä mukana tai henkilökohtaisessa lukollisessa kaapissa.

Päällysvaatteiden katoamisen ja vaihtumisen välttämiseksi vaatteet kannattaa nimikoida.

 

Oppilaiden kaapit

Oppilailla on käytössään henkilökohtaiset lukittavat säilytyskaapit koulun käytävillä. Kaapin avaimesta peritään 10 euron pantti, joka palautetaan opis­kelun päätyttyä. Pantista korvataan mahdolliset ylimääräiset siivous- ja korjauskulut tai uuden avaimen hankintakulut.

 

Välitunnit

Välitunnit ovat virkistäytymistä ja uuteen opiskelutilanteeseen siirtymistä varten. Ulkonaolo on suositel­tavaa, mutta oppilaat voivat oleskella myös koulun sisätiloissa (ensisijaisesti seuraavaksi alkavan oppitunnin luokassa).

Turvallisuussyistä ikkunalaudoilla istuminen on kielletty.

 

Ruokailu

Kouluruokailu on omaan lukujärjestykseen merkittynä aikana (klo 10.30-12.10 välillä). Päällysvaatteet (ml. päähineet) ja reput jätetään ruokalan aulan naulakoihin ja/tai lokerikkoihin. Arvotavarat on syytä pitää koko ajan joko itsellä mukana tai henkilökohtaisessa lukollisessa kaapissa.

Ruokalassa on kaikille tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto. Tarkempien erityisruokavalioiden osalta tiedot yläkoulun alkaessa kerää terveydenhoitaja. Erityisruokavalion muutoksista yläkoulun aikana huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä terveydenhoitajaan tai ruokala Muonatupaan (https://www.semma.fi/ravintolat2/muut/normaalikoulu-muonatupa-ja-amanda/).

 

Välipalat

Koulu tarjoaa iltapäivällä välipalan niille 7-9-luokan oppilaille, joilla on lukujärjestykseen merkittyä opetusta klo 15.10 jälkeen (poislukien oppilaat, joilla on lounaan jälkeen kotitaloutta).

Opettaja jakaa välipalat klo 14.45 alkavan oppitunnin yhteydessä.

Kaikki Normaalikoulun oppilaat ja opiskelijat voivat välituntien aikana ostaa välipalaa ruokala Muonatuvasta (https://www.semma.fi/ravintolat2/muut/normaalikoulu-muonatupa-ja-amanda/).

 

Oppilaiden kulkuvälineet

Polkupyörät ja mopot tulee jättää niille varatuille pysäköintialueille rakennuksen E-siiven edustalle tai sisäpihalle. Muistathan lukita pyöräsi koulupäivän ajaksi!

 

Liikuntatilojen käyttö

Liikuntatilojen käyttöoikeus vapaatuntien aikana (joko ennen koulupäivän alkamista tai koulupäivän jälkeen) on vain niillä 9. luokan oppilailla, jotka ovat olleet käyt­tökoulutuksessa ja saaneet käyttöoikeuskortin.

 

Siisteys

Koulumme on tiloiltaan ja välineistöltään hyvin korkeatasoinen. Kukin kouluyhteisön jäsen on osaltaan vastuussa niin luokissa kuin muissakin koulun tiloissa siisteydestä ja viihtyisyydestä. Lisäksi koulussamme työskentelee useita siivoojia, joiden työnä on huolehtia koulumme puhtaanapidosta. Heidän työ­aikansa ja tehtäväkuvansa on mitoitettu normaalin päivittäisen siivouksen mukaan.

 

Opetusharjoittelu

Koulumme erityistehtävänä on tarjota opettajaksi opiskeleville harjoittelupaikka. Harjoittelua ohjaavat koulun omat opettajat. Useiden eri opettajien työskentely luokan kanssa edellyttää myös oppilailta yh­teistyötä.

 

Asioiminen opettajainhuoneessa

Opettajainhuone ja erilliset työhuoneet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu koulumme opettajien vir­kistykseen ja työhön. Mikäli oppilaalla on kiireellistä asiaa jollekin opettajalle, hän pyytää käytävällä liikkuvaa opettajaa välittämään viestinsä tai kutsumaan etsittyä opettajaa. Opettajien puoleen voi aina kääntyä. Mikäli opettaja ei ole paikalla, helpoiten hänet tavoittaa wilma-viestillä.