Oppilaanohjaus 7.-9.luokilla

Ohjausta annetaan jokaisella yläkoulun vuosiluokalla oppitunneilla ja henkilökohtaisissa keskusteluissa. Oppilaille sekä heidän huoltajilleen kerrotaan erilaisista kurssi- ja ainevalinnoista sekä niiden vaikutuksesta jatko-opiskelusuunnitelmiin. Opintojen suunnittelu, itsetuntemuksen kehittäminen, ammattien ja työelämän tuntemus sekä erilaiset koulutusväylät ovat ohjauksen keskeisiä sisältöjä. Opinto-ohjaajat ja luokanohjaajat toimivat omalta osaltaan oppilaan opintomenestyksen seuraajina ja edistäjinä ja valmentavat häntä henkilökohtaisen ammatinvalintaratkaisun tekemiseen. Oppilaille järjes­tetään myös työelämään tutustumista.

 

Oppilaanohjaajat 2020-2021

Riitta Liisa Lehtivaara
riitta.liisa.lehtivaara(at)jyu.fi
p. 040 805 3073
luokat 8abc

Jouni Mutikainen
jouni.mutikainen(at)jyu.fi
p. 040 805 3074, 050 591 5081
luokat 7de ja 8de sekä 9def

Hanna Närhi
hanna.narhi(at)jyu.fi
p.040 805 3066, 045 670 9555
luokat 7abc sekä 9abc

Tarja Tähkänen
tarja.tahkanen(at)jyu.fi
p. 040 578 7993

Peruskoululaisten TET

7.-luokalla koulun sisäinen TET (1 päivä siistijöiden mukana, 1 päivä ruokalassa).
Lisäksi TET-päivä, pe 15.10.2021, huoltajan tai muun läheisen aikuisen työpaikalla.

8.-9.luokilla TET kestää viikon. Oppilas hankkii TET-paikan itse. Oppilaanohjaajat auttavat ja ohjeistavat TET-jaksoja ennen ja niiden aikana.
* 8.-luokkien TET 21.-25.2.2022
* 9.- luokkien TET 8.-12.11.2021

Norssin 7.-9.-luokkien TET-infot löytyvät pedanetistä.

 

Lisätietoja lukuvuoden aikatauluista, TET-jaksoista ja vanhempainilloista oppilaanohjauksen pedanet-sivulta