Oppilaskunta

Yläkoululla ja lukiolla on omat oppilaskuntansa. Niiden yleisenä tarkoituksena on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Oppilaskuntaa johtaa hal­litus, joka valitaan syksyllä henkilövaaleilla. Yläkoulun oppilaskunnan ohjaajana lukuvuonna 2021-2022 toimii Sara Laitiolampi ja varaohjaajana Sami Myllymäki.