OPEA510 Ohjattu perusharjoittelu

Jakson sisältö pääpiirteittäin. Lisätietoja ja apuja saat minulta sähkopostilla jouni.koponen (at) norssi.jyu.fi tai puhelimella 014 - 260 1916 (työ), 050 - 3230700

 

HARJOITTELUTUNNIT, SEURANNAT, SUUNNITELMAT, OHJAUS

 • Pohjatunti ennen omia harjoitustunteja ja harjoittelutunteja yhteensä 8 - 9 kertaa. Opetuskerrat voivat sisältää 2 - 3 kertaa terveystietoa
 • Seurantoja 3 tai 6 kertaa, joista kolme vertauspalautekertoja (kirjallinen ja suullinen palaute)
 • Jälkitunnit voidaan laskea seurannaksi, pohjatunteja ei
 • Kirjallinen jaksosuunnitelma ennen opetusta ja tuntisuunnitelmat ennen kyseistä tuntia
 • Ohjauskeskustelut ennen opetusta ja opetuksen jälkeen 

 

PEDAGOGINEN PÄIVÄKIRJA

 • Lomakkeet 1 ja 2 ennen oman opetuksen alkua
 • Lomakeet 3, 4 ja 5 oman opetuksen jälkeen
 • 1 - 4 lomakkeet koneella, 5 tuodaan lopuksi ohjaajalle allekirjoitettavaksi

 

LUENNOT KAIKILLE

 • Käy kaikki sinulle kuuluvat luennot. Jos olet estynyt, sovi luennoitsijan kanssa, miten menetellään

 

MUUT TEHTÄVÄT

 • Jakson lopussa sanallinen arviointi nimikkoryhmän oppilaille (noin 10 oppilasta)

 

OMASSA OHJAUSRYHMÄSSÄ KÄSITELTÄVÄT TEEMAT

 • Perehtyminen osallistavaan kasvatukseen sekä erilaisten ja eri ikäisten oppilaiden kohtaamiseen
 • Perehtyminen koulun kasvatusajatteluun- ja toimintakulttuuriin
 • Sanallinen arviointi