Jyväskylän Normaalikoulun nostokuva

Jyväskylän normaalikoulu

           Norssilla tapahtuu

Unesco

Norssi on UNESCO-koulu

Olemme sitoutuneet edistämään:

  • kulttuurienvälistä vuorovaikutusta
  • rauhaa
  • kestävää tulevaisuutta
  • laadukasta koulutusta

Maailmankansalaiseksi kasvaminen on osa jokapäiväistä työtämme!


Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluvan Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta ja opettajankoulutukseen kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua.

  • Normaalikoulu huolehtii opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta, kehittää monipuolista ohjattua opetusharjoittelua ja opetusteknologian pedagogista käyttöä.

  • Normaalikoulu toteuttaa kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yliopiston eri tiedekuntien ja laitosten kanssa ja on jatkuvasti käytettävissä yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöiden tutkimuskenttänä.

  • Normaalikoulussa on henkilöstöä noin 100, oppilaita yli 1000 ja opetusharjoittelijoita vuosittain noin 800.

 

_majaleikki.jpg