Ohjatun opetusharjoittelun nostokuva

Ohjattu harjoittelu

Satuhahmoja omista saduistaJyväskylän normaalikoulussa harjoittelee eri mittaisissa periodeissa vuosittain n. 900 tulevaa opettajaa Jyväskylän yliopiston aineenopettajien, erityisopettajien ja luokanopettajien koulutusohjelmissa.

Koulussamme harjoittelee lyhytkestoisesti myös mm. kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, jotka saavat näin kurkistuksen maailmalla arvostettuun suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen.

Ohjatulla harjoitteluilla on keskeinen rooli opettajaopinnoissa. Teoriaopinnot liittyvät kiinteästi harjoittelujen tavoitteisiin. Harjoittelujen aikana opiskelijalle muodostuu melko kattava käsitys opettajan työstä ja siihen liittyvistä olennaisista kysymyksistä.

Ohjatut harjoittelut ovat paljon muutakin kuin opetuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Syvällinen ymmärrys oppimisesta, opetettavista aineista ja kasvun tukemisesta auttaa opiskelijaa selviämään opettajan työn moninaisista haasteista ja kehittymään ammatillisesti. Opettajaksi kasvaminen ei tapahdu hetkessä, vaan se jatkuu koko työuran ajan.

Harjoitteluissa korostuu myös yhteistyön merkitys. Vuorovaikutus erilaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa antaa opiskelijalle hyvää kokemusta opettajan työtä ajatellen. Harjoitteluissa opiskelijalla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella toisten aikuisten kanssa omasta toiminnasta, sekä pohtia yhdessä oppimista, opettamista ja kasvattamista koskevia kysymyksiä.

lapset laskevat matematiikkaa sormien avulla