Erityisopettajaharjoittelu

ERIA269  Harjoittelu: Yksilöllisen oppimisen ohjaaminen

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet: Opetusharjoittelun suoritettuaan opiskelija

- suunnitella ja toteuttaa erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa pitkäaikaista tukea, jossa huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja erityisopetukselliset tuen tarpeet

- käyttää arviointimenetelmiä ja hyödyntää niiden tuloksia oppimisen ohjaamisessa

- toimia opettajien välisessä yhteistyössä ja työparina toisen opiskelijan kanssa

- tunnistaa moniammatillisen yhteistyön osana koulun toimintaa

 

Vastuuhenkilöt: Norssin erityisopettajat