Aineenopettajan pedagogiset opinnot,              ohjatut harjoittelut

Jyväskylän normaalikoulu / Jyväskylän yliopisto

Lukuvuonna 2021-2022 Jyväskylän normaalikoulussa toteutuvien ohjattujen harjoittelujaksojen kuvaukset ja tiedot

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ol/a 

Jos sinulla on kysyttävää harjoitteluun liittyvistä opintojaksoista, käänny ensisijaisesti aineesi harjoittelusta vastaavan opettajan puoleen.  Koulumme henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi .  Aineenopettajakoulutuksen harjoitteluita koordinoivat Mika Antola ja Kirsti Koski. Tarpeen vaatiessa voit ottaa yhteyttä suoraan heihin.

Oppitunneilla ja muuallakin Normaalikoulun tiloissa on opettajien ja opiskelijoiden tarkoin noudatettava koronaohjeistuksia, erityisesti hyvää käsihygieniaa ja olosuhteiden mahdollistamia turvavälejä. Kouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Normaalikoulun henkilökunnan ja opetusharjoittelijoiden edellytetään käyttävän koulussa visiirejä tai maskeja kaikissa sisätiloissa tapahtuvissa ryhmätilanteissa. Liikuntasuorituksissa, joissa maskin käytöstä on olennaista haittaa, ei maskia eikä visiiriä tarvitse käyttää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ruokailutilanteiden turvallisuuteen. Sairaana tai vilustumisoireisena ei saa tulla kouluun, ellei terveysviranomainen ole antanut siihen lupaa esimerkiksi negatiivisen koronatestin perusteella.

Normaalikoulun yläkoulun ja lukion ulko-ovet ovat auki sähköisesti klo 7.45–16.00.

Ulko-ovet E2 (liikuntasalin pääulko-ovi) ja E3 (sisäpihan ovi juhlasalin naulakoille/pingispöydälle) sekä E-osan ja D-osan välinen sisäovi (välikäytävien ovi) ovat kuitenkin auki sähköisesti klo 7.30–16.30.
Kulku ennen klo 7.45 ja 16.00 jälkeen yläkoulun ja lukion tiloihin siis ulko-ovien E2 ja E3 kautta.

Yläkoulun ja lukion ulko-ovista pääsee ulos kuten aiemminkin.
Opettajaopiskelijoiden tulee poistua koulun sisätiloista viimeistään klo 21.

Ystävällisin terveisin!

Antero Hietamäki

johtava rehtori