Tutkimus ja kokeilu, nostokuva

Tutkimus, kokeilu ja kehittäminen

Lapset ratkomassa koodeja vihkoon

Koulumme on mukana useissa erilaisissa yhteistyö-, kokeilu ja tutkimushankkeissa. Olemme myös osa kansallista eNorssi-verkostoa ja kansainvälistä UNESCO-kouluverkkoa.

Koulumme opettajat tutkivat, kokeilevat ja kehittävät osana omaa työtään. Julkaisemme teoksia säännöllisesti koulun omassa julkaisusarjassa ja opettajiamme on mukana myös muissa julkaisuissa.

Haluatko tulla tekemään tutkimusta Norssille?
Täytä tutkimuslupahakemus: Tutkimuslupahakemus Jyväskylän normaalikoulussa tehtävään tutkimukseen
(Tietosuojaseloste)

Jyväskylän yliopiston mallipohjat tutkittavan informointiin sekä tietosuojailmoituksen tekemiseen löytyvät täältä: Rekisteröidyn informointi henkilötietojen käsittelystä | Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Ota yhteyttä, jos haluat tietää enemmän.
Tutkoke-koordinaattorit: Elina Törmä: elina.torma@jyu.fi, Olli-Pekka Salo: olli-pekka.salo(at)norssi.jyu.fi, Susanne Roos: susanne.roos(at)norssi.jyu.fi