Opettajien vanhempia julkaisuja

1990-2013

Ailinpieti Jaana,

 • Ailinpieti, J. & Huohvanainen, T. 2005. Geography in English: yhteistyötä yli oppiainerajojen. Tempus 1, 14-16.
 • Ailinpieti, J. & Huohvanainen, T. 2004. Geography in English: yhteistyötä yli oppiainerajojen. Natura 4, 14-17.

Hannula, Marja

 • Hannula, M. 2012. Dialogia etsimässä – pienryhmäkeskusteluja luokassa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 446.
 • Hannula, M. 2011. Classroom conversations in the first and second grades.  Teoksessa M. Kontoniemi & O-P. Salo (toim.) Educating teachers in the PISA paradise. Perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 11.
 • Hannula, M. & Saariaho, J. 2010. Kolmasluokkalaiset keskustelijoina. Teoksessa H.    Mouhu, A. Murtorinne & K. Nukarinen (toim.) Opettajankouluttaja työnsä kehittäjänä. Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2010. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 11.
 • Hannula, M. 2009. Vuorovaikutteiset satuhetket — Lukemisstrategioiden opettaminen keskustellen. Kielikukko 28 (4), 8–12.
 • Hannula, M. 2006. Keskustelemalla hyväksi lukijaksi. Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10. 16-22.

 • Hannula, M. & Kyyrä, A-M. 2006. Matematiikkaa alkuopetuksessa. Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10. 30-38.

 • Hannula, M. 2001. Miksi unkarilaista matematiikkaa? Kielikukko 4 (2), 6-11.

Huohvanainen, Tiina

 • Folland, T., Huohvanainen, T., Nieminen, A. & Vaakanainen, M. 2008. Smart Moves 3 Teacher's File. Keuruu: Otava.

 • Folland, T., Huohvanainen, T., Nieminen, A., Sveiby, K. & Vaakanainen, M. 2008. Smart Moves 3 Texts. Keuruu: Otava.
 • Folland, T., Huohvanainen, T., Nieminen, A., & Vaakanainen, M. 2008 Smart Moves 3 Exercises. Keuruu: Otava.
 • Folland, T., Huohvanainen, T., Nieminen, A. & Vaakanainen, M. 2007. Smart Moves 2 Teacher's File. Keuruu: Otava.
 • Folland, T., Haavisto, A., Huohvanainen, T., Nieminen, A., Sveiby, K. & Vaakanainen, M. 2007. Smart Moves 2 Texts. Keuruu: Otava.
 • Folland, T., Haavisto, A., Huohvanainen, T., Nieminen, A., Sveiby, K. & Vaakanainen, M. 2007. Smart Moves 2 Exercises. Keuruu: Otava.
 • Folland, T., Huohvanainen, T., Nieminen, A. & Vaakanainen, M. 2007. Smart Moves 2 Exercises Key. Keuruu: Otava.
 • Folland, T., Huohvanainen, T. & Nieminen, A. 2006. Smart Moves 1 Teacher's File. Keuruu: Otava
 • Ailinpieti, J. & Huohvanainen, T. 2005. Geography in English: yhteistyötä yli oppiainerajojen. Tempus 1, 14-16.
 • Ailinpieti, J. & Huohvanainen, T. 2004. Geography in English: yhteistyötä yli oppiainerajojen. Natura 4, 14-17.
 • Huohvanainen, T. 2003. Draamaa vieraan kielen luokkahuoneessa. Teoksessa Kalaja M. et al., Surprise 2 Opettajan kirja. Keuruu: Otava.
 • Huohvanainen, T. & Mäkinen, K. 2002. Prosessidraama ja kieltenopetus. Tempus 3, 26-28.
 • Pitkäranta, T. 2000. Draamaa vieraalla kielellä. Teoksessa P. Pollari & P-L. Vatanen (toim.), Kimmokkeita yläasteen kielenopetukseen – monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 3, 64-71.

Kara, Hannele

 • Kara, H. 2006. Mündliches Portfolio im DaF –Unterricht – ein Lehrexperiment anhand von Portfolioarbeiten. München: Info DaF 2006, 62-75.
 • Kara, H. 2005. Norssilla puhutaan saksaa – kokeiluista tutkimukseksi. Teoksessa Nukarinen, K. (toim.), Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2005. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 8, 19-29.
 • Kara, H. 2005. Eurooppalainen kielisalkku puhutun saksan opetuksessa perusasteella. Teoksessa Kohonen, V. (toim.), Eurooppalainen kielisalkku kouluissa ja oppilaitoksissa – taustaa ja kokemuksia suomalaisesta kehittämistyöstä. Helsinki: WSOY, 148-160.
 • Kara, H. 2006. Portfolio saksan kielen puhekulttuurin opettamisessa ja arvioinnissa. Teoksessa R. Kankaansyrjä, T. Nyman & T. Piippo (toim.) Opin kieliä omaan salkkuun. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 42, 64-70.
 • Kara, H. 2002. Gesprächskultur im Klassenzimmer. Teoksessa Kohonen, V. & Kaikkonen, P. (toim.), Quo vadis foreign language education? Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A27, 97-105.
 • Kara, H. 2001. Portfolioarbeit als Methode des autonomen Lernens im Zusammenhang mit Internetarbeit (http://www.englisch.schule.de/portfolio_finn.htm).
 • Kara, H. 2000. "Lebendiges Deutsch" – saksan suullinen valinnaiskurssi. Teoksessa Pollari, P. & Vatanen, P-L. (toim.), Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen. Monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 3, 85-98.
 • Kara, H. 2000. Zur Evaluation der mündlichen Kommunikation im DaF-Unterricht. Painamaton lisensiaattityö. Jyväskylän yliopisto. Saksan kielen laitos.

Kontoniemi, Marita

 • Ahtola, A., Poikonen, P.-L., Kontoniemi, M., Niemi, P., & Nurmi, J.-E. (2012). Successful handling of entrance to formal schooling: Transition practices as a local innovation. International Journal of Transitions in Childhood, 5 (1), 3-21. Retrieved from http://extranet.edfac.unimelb.edu.au/LED/tec/journal_vol5_1.shtml
 • M. Kontoniemi & O-P. Salo. 2012.(Eds.) Educating teachers in the PISA paradise. Perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 12.
 • Ahtola, A., Silinskas, G., Poikonen, P.-L., Kontoniemi, M., Niemi, P. & Nurmi, J.-E. (2011). Transition to formal schooling: Do transition practices matter for academic performance? Early Childhood Research Quarterly 07/2011; 26(3):295-302. DOI:10.1016/j.ecresq.2010.12.002
 • Kikas, E., Poikonen, P.-L., Kontoniemi, M., Lyyra, A.-L., Lerkkanen, M.-K. & Niilo, A. (2011). Mutual Trust between Kindergarten Teachers and Mothers and its Associations with Family Characteristics in Estonia and Finland.  Scandinavian Journal of Educational Research 02/2011; 55(1):23-37. DOI:10.1080/00313831.2011.539852
 • Poikonen, P.-L. & Kontoniemi, M. (2011). Mutual Trust between Finnish Parents and Preschool Teachers. In M. Veisson, E. Hujala, P. Smith, M. Waniganayake & E. Kikas (Eds.), Global Perspectives in Early Childhood Education: Diversity, Challenges and Possibilities (pp. 383-398). Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft (20). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Kontoniemi, M. 2006. Usko,toivo ja rakkaus pedagogiikan perustana. Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10, 8-15.
 • Kontoniemi, M. 2006.Underprestering - en utmaning för skolan och lärarna. Teoksessa L. Häggblom, I. Palmberg & K. Ström (toim.) Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning. 8:e nordiska lärarutbildningskongressen. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Vasa. Rapport 19, 59-70.
 • Kontoniemi, M., Murtorinne, T., Nuoranne, K., Pietilä, I., Raasakka, A. & Vatanen, P-L. 2004. Satukirjaprojekti, yhteisöllistä oppimista ja saduttamista. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 6.

 • Kontoniemi, M. 2003. Saako oppilas kyvyt käyttöönsä? Kielikukko 3/2003, 2-6.
 • Kontoniemi, M. 2003. "Milloin sinä otat itseäsi niskasta kiinni?" Opettajien kokemuksia alisuoriutujista. Lectio praecursoria väitöstilaisuudessa. Jyväskylän yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. EriKa 3, 34-36.
 • Kontoniemi, M. 2003. "Milloin sinä otat itseäsi niskasta kiinni?" Opettajien kokemuksia alisuoriutujista. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Recearch 210.

Koponen Jouni

Koponen, J. 2013. Opetussuunnitelmat käytännön opetustyön näkökulmasta. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. 552 – 558.

Kyyrä Anna-Mari

 • Hannula, M. & Kyyrä, A-M. 2006. Matematiikkaa alkuopetuksessa. Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10. 30-38.
 • Matikainen, T. & Kyyrä, A-M. & Risku, A-M. & Tikkanen, P. 2002a. Laskutaidon toimintapaketti 1. Opettajan opas. Kehitetty unkarilaisen Vargan menetelmän pohjalta. Helsinki: WSOY.
 • Matikainen, T. & Kyyrä, A-M. & Risku, A-M. & Tikkanen, P. 2002b. Laskutaidon toimintapaketti 1. Oppilaan materiaali. Kehitetty unkarilaisen Vargan menetelmän pohjalta. Helsinki: WSOY.

Leppiniemi, Markus

 • Leppiniemi, M. 2007. eNorssi - ohjatun harjoittelun tukikohta. Opettaja 33, 19.
 • Leppiniemi, M. 2006. Yhteistyössä on voimaa! Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10. 104-107.

 • Leppiniemi, M., Mankinen, P. & Lappi, T. 2002. OPS-forum avoin kaikille! Opettaja 45, 20-21.

Luukkonen, Eeva

 • Sääkslahti, A., Huotari, P., Luukkonen, E., Huotari, K. & Luukkonen, U. 2008. Kuudennen luokan oppilaiden itsearvioidun ja mitatun fyysisen kunnon yhteydet. Liikunta ja Tiede 45 (6), 38-43.

 • Sääkslahti, A., Huotari, P., Luukkonen, E., Huotari, K. & Luukkonen, U. 2008. Association between self-estimated and measured physical fitness among 6th graders. Fieb World Congress 6.-10.8.2008 Vierumäki, Finland.

 • Huotari, P., Sääkslahti, A., Luukkonen, E., Huotari K., Luukkonen U. & Watt, A. 2008. Physical loading as assessed by heart rate measured during elementary school physical education sessions PDF.gif. Fieb World Congress 6.-10.8.2008 Vierumäki, Finland.

 • Luukkonen, E. 2007. Sykemittareilla syvyyttä liikunnanopetukseen. Opettaja 35, 22-23.

 • Sääkslahti, A., Luukkonen, E. & Heikinaro-Johansson, P. 2006. Six-year Follow-up Study of Children with Perceptual Motor and Motor Difficulties. World Congress of AIESEP. Abstraktikirja (eds.) P. Heikinaro-Johansson & E. McEvoy. The Role of Physical Education and Sport in Promoting Physical Activity and Health. Jyväskylä: Kopijyvä. 22.

 • Luukkonen, E. & Sääkslahti, A. 2006. MOTO - Motoristen perustaitojen harjaannuttamista koulun kerhossa. Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10. 60-66.

 • Sääkslahti, A., Luukkonen, E. & Luukkonen U. 2006. Sykettä koululiikuntaan - liikunta elämäntavaksi. Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10. 68-72

 • Luukkonen, E. & Sääkslahti, A. 2004. Liikunnan salaisuudet esiopetus. Liikunnan opetussuunnitelma esiopetukseen. WSOY: Helsinki.

 • Luukkonen, E. (toim.) 2003 Norssin MOTO-kerho. Motorista harjoittelua lapsille, opettajaharjoittelua opiskelijoille. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 4.

 • Luukkonen, E. & Sääkslahti, A. 2003. Liikunnan salaisuudet 2. Liikunnan opetussuunnitelma koulun toiselle luokalle. WSOY: Helsinki.

 • Luukkonen, E. & Sääkslahti, A. 2002. Liikunnan salaisuudet 1. Liikunnan opetussuunnitelma koulun ensimmäiselle luokalle. WSOY: Helsinki.

 • Luukkonen, E. 2002. Liikunnalla yli oppimisesteiden. Opettaja 36a, 24–26.

 • Luukkonen, E., Sääkslahti, A. & Heikinaro-Johansson, P. 2001. Vanhasta uuteen – edistymistä vai taantumista. Ajatuksia esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteista liikuntakasvatuksessa. Liikunnanopettaja 2, 38–40.

 • Luukkonen, E. 2001. Esiopetuksen opetussuunnitelman toteuttaminen perusopetuksen yhteydessä. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitoksen julkaisuja 3.

 • Luukkonen, E. & Heikinaro-Johansson, P. 2000. The pre-school physical education curriculum in comprehensive schools in Finland. 5 th Annual Congress of the European College of Sport Science. Abstraktikirja (toim.) J. Avela, P. Komi & J. Komulainen. Jyväskylä: Gummerus. 459.

 • Cantell, M., Larkin, D., Heikinaro-Johansson, P., Lintunen T., Numminen, P., Sääkslahti, A., Luukkonen, E., Kooistra, L. 2000. Intervention for children with developmental coordination disorder. 5th Annual Congress of the European College of Sport Science. Abstraktikirja (toim.) J. Avela, P. Komi & J. Komulainen. Jyväskylä: Gummerus. 195.

Mouhu, Heidi

 • Mouhu, H. & Rämä, M. 2013. IPadin ilmaisten sovellusten käyttö lukion uskonnon kertauskurssilla ja kognitiivisen psykologian kurssilla. Teoksessa H. Juuso, A. Lindh, M. Hasari, K. Kumpulainen, K-P. Lapinoja, P. Pirilä, S. Raappana & O. Tiainen (toim.) Tutkimusperustaisuus koulussa ja opettajankoulutuksessa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2013.
 • Mouhu, H. 2011. Becoming a supervisor in the Finnish teacher education system. In M. Kontoniemi & O-P. Salo (Eds.) Educating teachers in the PISA paradise. Perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 12.
 • Mouhu, H. 2010. Harjoittelun ohjaajaksi kasvamassa – uusien ohjaavien opettajien ajatuksia ja kokemuksia ohjaamisesta. Teoksessa H. Mouhu, A. Murtorinne ja K. Nukarinen (toim.) Opettajankouluttaja työnsä kehittäjänä. Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2010. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 11.

Muilu, Helena

 • Happonen, J., Heinonen M., Muilu, H. Nyrhinen K. 2003 Avain Kemia 1, Otava, Keuruu
 • Happonen, J., Heinonen M., Muilu, H. Nyrhinen K. 2004 Avain Kemia 2, Otava, Keuruu
 • Happonen, J., Heinonen M., Muilu, H. Nyrhinen K. 2005 Avain Kemia 3, Otava, Keuruu
 • Happonen, J., Heinonen M., Muilu, H. Nyrhinen K. 2003 Avain Fysiikka 1, Otava, Keuruu
 • Happonen, J., Heinonen M., Muilu, H. Nyrhinen K. 2004 Avain Fysiikka 2, Otava, Keuruu
 • Happonen, J., Heinonen M., Muilu, H. Nyrhinen K. 2005 Avain Fysiikka 3, Otava, Keuruu
 • Happonen, J., Heinonen M., Muilu, H. Nyrhinen K. 2006 Avain Kemia ja Fysiikka 4, Otava, Keuruu

Murtorinne, Annamari

 • Murtorinne, A. 2005. Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen. Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Jyväskylä Studies in Humanities 40: Jyväskylän yliopisto. http://julkaisut.jyu.fi/?id=951-39-2258-8
 • Murtorinne, A. 2005. Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen. Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 17. syyskuuta 2005. Teoksessa K. Nukarinen (toim.) Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2005. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 8, 106–114.
 • Murtorinne, A. 2005. Kirjoittamisen prosessi on tuskaa ja hauskaa. Kielikukko 4/2005, 6–7.
 • Murtorinne, A. 2004. Kohti tiedostavaa kirjoittamista ja kirjoittamisen opetusta. Teoksessa M.-R. Luukka ja P. Jääskeläinen (toim.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVIII. Helsinki: ÄOL, 39-46.

Nevalainen, Raimo

 • Nevalainen, R. & Kimonen, E. 2009. A comparative analysis of teacher competences in England and Finland. In Tatto, M. T. & Mincu, M. (Eds.)  Reforming Teaching and and Learning.: Comparative Perspectives in a Global Era. Rotterdam: Sense Publishers, 127-147. (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1990. Ekologinen lähestymistapa ja yhdyskuntakasvatus koulukotioppilaiden sosiaalisen kehityksen edistäjänä. Kasvatus 21 (4), 281-287.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1992. Kiinalaista opettajan-koulutusta Pekingin opettajakorkeakoulussa. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote (1), 23-27.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1992. Koulukotinuorten liittyminen yhteiskuntaan. Erityiskasvatus 35 (1), 8-11, 19.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1992. Koulun ulkopuolisen kasvatuksen oppimisprosessi. In U. Grankvist-Nybacka (Ed.) Teema: Outdoor education. Österbottens högskola. Publikation 2, 16-26.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1992. Toiminta, ajattelu ja tieto koulun ukopuolisen kasvatuksen oppimisprosessissa. Suomen Kasvatustieteellinen Aikakauskirja Kasvatus 23 (4), 309-316.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1992. Verksamhet, tänkande och kunskap i inlärningprocessen vid fostran utanför skolan. Leirikoulu - Lägerskola. Koulun ulkopuolista opetusta käsittelevä lehti (3), 1, 3, 6.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1992. Verksamhet, tänkande och kunskap i inlärningsprocessen vid fostran utanför skolan. In U. Grankvist-Nybacka (Ed.) Tema: Outdoor education. Österbottens högskola. Publikation 1, 15-20.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1993. Kiinalainen opettaja on mallina oppilailleen. Spektri (9), 14.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1993. Koulun ulkopuolisen kasvatuksen oppimisprosessi - toiminnasta tietoon. In E. Korpinen (Ed.) Opettajaksi oppimaan kasvattajaksi kasvamaan. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 7, 91-104.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1993. The teacher in a small rural school implementing the local curriculum. A case study of the Sointula Lower Level Comprehensive School, Central Finland. In S. Hämäläinen & J. Jokela (Eds.) OECD/CERI: Teacher quality in Finland. Policy and practice in five primary schools. Summary of the case studies. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education. Research 54, 85-112. (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1993. Vapaat spesialistit valtaavat Venäjän koulut. Dixit (2), 56-59.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1993-94. Activity, thinking and knowledge in the learning process of outdoor education. Journal of Outdoor Education 27, 16-25. (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1995. Ecological approach and community education as promoters of the social development of reform school students. European Journal of Special Needs Education 10 (3), 187-198. (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1995. Towards active learning. A case study on active learning in a small rural school in Finland. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education. Research 57. (144 pages.) (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 1997. Finland: A rural school. In D. Stern & G. L. Huber (Eds.) Active learning for students and teachers. Reports from eight coutries. Frankfurt am Main: Peter Lang and OECD, 82-88. (Ref.)

 • Vulliamy, G., Kimonen, E., Nevalainen, R. & Webb, R. 1997. Teacher identity and curriculum change: A comparative case-study analysis of small schools in England and Finland. Comparative Education 33 (1), 97-115. (Ref.)

 • Webb, R. & Vulliamy, G. with Häkkinen, K., Hämäläinen, S., Kimonen, E., Nevalainen, R. & Nikki, M.-L. 1997. A comparative analysis of curriculum change in primary schools in England and Finland. Final report of the York-Finnish project. University of York. Department of Educational Studies. (141 pages.) (Ref.)

 • Webb, R., Vulliamy, G., Häkkinen, K., Hämäläinen, S., Kimonen, E., Nevalainen, R. & Nikki, M. 1998. The York Finnish project. Primary Practice (13), 35-38. (Ref.)

 • Hämäläinen, S., Kimonen, E., Nevalainen, R., Nikki, M.-L., Vulliamy, G. & Webb, R. 1999. Opettaja opetussuunnitelman muutosprosessin toteuttajana: muuttuako vai ei muuttua? In H. Heikkinen, P. Moilanen & P. Räihä (Eds.) Opettajuutta rakentamassa. Kirjoituksia Jouko Karin 60-vuotispäivänä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 34, 107-116.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2000. Curriculum changes and school culture in a small rural school: which way forward? A case study of curriculum change in the Lahdelma Lower Level Comprehensive School. In S. Hämäläinen, E. Kimonen, R. Nevalainen & M.-L. Nikki (Eds.) Consensus or Compromise: making the school-based curricula in lower-level comprehensive schools in Finland. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education. Research 68, 21-53. (Ref.)

 • Hämäläinen, S., Kimonen, E., Nevalainen, R. & Nikki, M.-L. (Eds.) 2000. Consensus or compromise: making the school-based curricula in lower-level comprehensive schools in Finland. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education. Research 68. (99 pages.) (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2001. Active learning for educational change. In E. Kimonen (Ed.) Curriculum approaches. Readings and activities for educational studies. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education and Institute for Educational Research, 249-270. (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2001. Teachers facing the challenges of curriculum change in the small rural school in Finland. In E. Kimonen (Ed.) Curriculum approaches. Readings and activities for educational studies. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education and Institute for Educational Research, 143-194. (Ref.)

 • Nevalainen, R., Kimonen, E. & Hämäläinen, S. 2001. Curriculum changes in the Finnish comprehensive school. The lessons of three decades. In E. Kimonen (Ed.) Curriculum approaches. Readings and activities for educational studies. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education and Institute for Educational Research, 123-141. (Ref.)

 • Kimonen, E., Nevalainen, R. & Hämäläinen, S. 2001. Näkökulmia peruskoulun opetussuunnitelmiin: Muuttuvien käsitysten ja käytänteiden kolme vuosikymmentä. In J. Kari, P. Moilanen & P. Räihä (Eds.) Opettajan taipaleelle. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, 147-168.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2002. Towards active learning. A case study on active learning in a small rural school in Finland. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education. Research 57. (3. Impression.) (144 pages.) (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2004. Kohti aktiivista oppimista - löytöretki omaan ympäristöön. Sylin täydeltä. Tutkitaan oman kotiseudun historiaa (8), 2.

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2004. Teachers and pupils as active learners in the process of educational change. In M.-L. Husso & T.Vallandingham (Eds.) Teacher as researcher. Pictures and perspectives of teacher professionalism. Journal of Teacher Researcher (1), 40-57. (Ref.)

 • Webb, R., Vulliamy, G., Hämäläinen, S., Sarja, A., Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2004. Pressures, rewards and teacher retention: a comparative study of primary teaching in England and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research 48 (2), 169-188. (Ref.)

 • Webb, R., Vulliamy, G., Hämäläinen, S., Sarja, A., Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2004. A comparative analysis of primary teacher professionalism in England and Finland. Comparative Education 40 (1), 83-107. (Ref.)

 • Webb, R., Vulliamy, G., Hämäläinen, S., Kimonen, E., Nevalainen, R. & Sarja, A. 2004. Luokanopettajan työ koulutuspolitiikan pyörteissä Suomessa ja Englannissa. In S. Hämäläinen (Ed.) Opettajaprofession muutos ja opettajankoulutus. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 81, 7-33. (Ref.)

 • Webb, R., Vulliamy, G., Sarja, A., Kimonen, E., Nevalainen, R. & Hämäläinen, S. 2004. Luokanopettajien työn paineet, palkitsevuus ja työssä pysyminen Suomessa ja Englannissa. In S. Hämäläinen (Ed.) Opettajaprofession muutos ja opettajankoulutus. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 81, 35-59. (Ref.)

 • Nevalainen, R. & Kimonen, E. 2005. Opettajan pedagoginen ja professionaalinen kompetenssi koulukulttuurin muutos-prosessissa. In E. Korpinen (Ed.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Journal of Teacher Researcher (1), 180-200. (Ref.)

 • Kimonen, E. & Nevalainen, R. 2005. Active learning in the process of educational change. Teaching and Teacher Education. An International Journal of Research and Studies (21), 623-635. (Ref.)

 • Kimonen, E., Nevalainen, R., Cui, R., Liu, S. & Lu, G. 2006. The challenges of curriculum change in rural primary schools in Finland and Western China. Prepublication draft.

 • Nevalainen, R. & Kimonen, E. 2006. Haasteena opettajan professionaalisuuden kehittyminen. Opettajan pedagogiset ja professionaaliset kompetenssialueet muuttuvassa koulu-kulttuurissa. In E. Luukkonen (Ed.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 126-141.

 • Nevalainen, R. & Kimonen, E.  2008. Teacher Professional Competences. In M. T. Tatto (Ed. ) Teachers Education in Global Context. London: Sense Publication. (In print) (Ref.)

Nevanpää, Tom

 • Fysiikka-demonstraatioita: Teemu Hiltunen, Jyrki Leppäniemi, Tom Nevanpää, Matti Pehkonen, Ari Puustinen, Vesa Rahkonen, Heikki Riihimäki, Tommi Tuovinen. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2012

Peltokorpi, Päiviö

 • Peltokorpi, P. ja Pitkänen E. 1999. Monimuoto-opetuksen keskus, toimiva etäopiskeluympäristö ilman videoyhteyttä. Teoksessa Horila, M. (toim.) ITK-99. Täällä tietoyhteiskunnan allla; Interaktiivinen teknologia koulutuksessa, 10-vuotisjuhlakonferenssi. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 137-138.

 • Pitkänen, E. ja Peltokorpi, P. 1999. Creating and Developing a Centre for Distance Education. Teoksessa Flückiger, F., Braun, T & Ninck, A. 2nd International Conference on New Learning Technologies. Classroom 2000 and FACILE Information Day. Berne, Switzerland, 32-38.

 • Pitkänen, E. ja Peltokorpi, P. 1999. Creating and Developing a Centre for Distance Education. Teoksessa Communications and Networking in Education: Learning in a Networked Society. Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisuja 19. Yliopistopaino: Helsinki, ss. 380-381.

 • Pitkänen, E. & Peltokorpi, P. 1999. Creating and Developing a Centre for Distance Education. OnLine Educa Berlin. 5th International Conference on Technology Supported Learning. Book of Abstracts. International Where + How, Bonn, Germany, 281-283.

 • Peltokorpi, P ja Pitkänen, E. 1997. French via telematics - a telematic teaching project between Jyväskylän normaalikoulu and three primary schools in the municipality of Korpilahti. Teoksessa Hatakka O (toim.) LeTTET =96 proceedings. International Symposium on Learning Technology and Telematics in Education and Training. Joensuun yliopistopaino, Finland, ss. 49-50.

Pollari, Pirjo

 • Koski, K. & Pollari, P. 2011. Teacher Training Schools – the Finnish way of organising teacher training. Teoksessa Kontoniemi, M. & Salo, O-P. (toim.) Educating teachers in the PISA paradise. Perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 12. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, 13-18.
 • Toomar, J., Salo, O-P. & Pollari, P. 2011. What are Finnish language teachers made of? Teoksessa Kontoniemi, M. & Salo, O-P. (toim.) Educating teachers in the PISA paradise. Perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 12. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, 105-121.
 • Pollari, P. & Davesne, C. 2009. Enseignement-apprentissage des langues vivantes étrangères en Finlande. Pourquoi les Finlandais sont-ils tellement à l'aise en anglais? Teoksessa Objectif langues: Innovations pédagogiques pour l'apprentissage des langues vivantes. Documents, actes et rapports pour l'éducation. Rouen: CRDP de Haute-Normandie, 25-33.
 • Daffue-Karsten, L., Luukkonen, H., Moilanen, K., Pollari, P., Venemies, K. & Vincent, K. 2004-2010. English UNITED 1- 8. Lukion oppikirjasarja kaikkine oheismateriaaleineen. Tammi.
 • Pollari, P., Vatanen, P-L & Kähkönen, K. 2005. Valinnaiskurssit monipuolistavat perusopetuksen kieltenopiskelua. Teoksessa Nukarinen, K. (toim.) Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2005. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 8. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, 95-100.

 • Hyrkstedt, I, Pollari, P, Rönnberg, P & Mattila, L. 2003. Teoksessa Korpinen, E & Hyvärinen, J. (toim.) Suoravalinnalla aineenopettajaksi. OKL opettaa, tutkii, kehittää. Tutkiva opettaja/Journal of teacher researcher 3/2003. Jyväskylä: TUOPE, 25-32.

 • Pollari, P. 2001. Portfolio – yksilöllinen vaihtoehto kielten opiskeluun ja arviointiin. Teoksessa Airola, A. (toim.) Kieltenopetuksen haasteet ammattikorkeakouluissa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 5. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 28-39.

 • Pollari, P. 2000. Kielitaito vaatii myös kulttuuritietoa - mutta miten kulttuuria voi opettaa? Teoksessa Pollari, P. & Vatanen, P-L. (toim.) 2000. Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen. Monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla. Jyväskylännormaalikoulun julkaisuja nro 3. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu,19-27.

 • Pollari, P. 2000. Maailman ympäri 30 oppitunnissa. Teoksessa Pollari, P. & Vatanen, P-L. (toim.) 2000. Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen. Monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 3. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, 45-62.

 • Vatanen, P-L. & Pollari, P. 2000. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä: Yläasteen valinnaiskurssit kielten opiskelun monipuolistajina. Teoksessa Pollari, P. & Vatanen, P-L. (toim.) 2000. Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen. Monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 3. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, 7-17.

 • Pollari, P., Eloranta, M. & Sipponen, H. 2000. Luovuutta, toimintaa ja tutkimusmatkoja. Tempus, 5,24-25.

 • Pollari, Pirjo 2000 "This is my portfolio" Portfolios in upper secondary school English studies Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. ISBN 951-39-0854-2

 • Pirjo Pollari 2000 "Portfolio portraits from a Finnish EFL classroom" Portfolios in EFL teaching in Finnish upper secondary school Humanising Language Teaching Year 2; Issue 3; May 2000
 • Pirjo Pollari & Pirjo-Liisa Vatanen (toim.). 2000. Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen - monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 3. ISBN 951-98607-1-1
 • Pirjo Pollari 1999 'This is my portfolio': portfolios in Finnish upper secondary schools Teoksessa Chris Kennedy, Paul Doyle & Christine Goh (eds.) Exploring Change in English language Teaching. MacMillan Heinemann English Language Teaching

 • Eloranta, M. & Pollari, P. 1996. Portfolioarvioinnin monet mahdollisuudet. Opettajankouluttaja 1/96, 10-14.
 • Pirjo Pollari, Marja Kankaanranta & Pirjo Linnakylä (toim.). 1996. Portfolion monet mahdollisuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos (nyk. Koulutuksen tutkimuslaitos). Jyväskylän yliopisto.

 • Pirjo Linnakylä, Pirjo Pollari & Sauli Takala (toim.) 1994 Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto.

Salo, Olli-Pekka

 • Toomar, J., Salo, O-P. & Pollari, P. 2011. What are Finnish language teachers made of? Teoksessa Kontoniemi, M. & Salo, O-P. (toim.) Educating teachers in the PISA paradise. Perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 12. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, 105-121.
 • Kontoniemi, M. & Salo, O-P. (toim.) 2011. Educating teachers in the PISA paradise. Perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja nro 12. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu.
 • Salo, O.-P. & Hildén, R. 2011. Hiljaa hyvää tulee – vai tuleeko? Teoksessa R. Hildén & O.-P. Salo (toim.) Kielikasvatus tänään ja huomenna. Opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki. Helsinki: WSOYpro Oy, 19–40.

Suutarinen, Sakari

 • Suutarinen, S. 1992. Herbartilainen pedagoginen uudistus Suomen kansakoulussa vuosisadan alussa (1900-1935). Jyväskylä studies in education, psychology and social research 90. Jy-väskylä: Sisäsuomi.
 • Suutarinen, S. 1994. Herbartilainen reformiyritys ja kuinka se pysäytettiin - opetuksen uudis-tamisen vastavoimat. Teoksessa J. Aaltola & J. Hakala (toim.) Chydenius-instituutin tutkimuk-sia 6. Pedagogiikka, tiede ja traditio. Jyväskylän yliopisto: Chydenius Instituutti, 26-43.
 • Suutarinen, S. 2000. Kansallisen identiteetin opettaminen ja uuden vuosituhannen haasteet. Te-oksessa S. Suutarinen (toim.) Nuoresta pätevä kansalainen. Yhteiskunnallinen opetus Suomen peruskoulussa. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä, 33-54.
 • Suutarinen, S. 2002. Tietävillä nuorilla syrjäytyneiden asenteet. Suomalaisten nuorten yhteiskunnallinen ajattelu ja toiminta kansainvälisessä vertailussa. Teoksessa V. Brunell & K. Törmäkangas (toim.) Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajat. Yhteiskunnallisen opetuksen kan-sainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta. Jyväskylä; Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto, 11-60.
 • Brunell, V. & Suutarinen, S. 2002. IEA:s studie av undervisningen i samhällsfrågor. Presta-tionsskillnader i samhällskunskap mellan skolorna och några orsaker till mellan- och inomskol-skillnader i Finland. IEA Civic Education Study. Kasvatus 33 (1), 34-47.
 • Suutarinen, S. 2001. Nuoret ja Suomen kansallisen suurkertomuksen omaksuminen. Teoksessa Bäckman, J. (toim.) Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Helsinki: WSOY, 385-400.
 • Suutarinen, S. 1998. Pedagogical foundations of the problem-centred teaching material for civic education. A developmental project aiming to network the schools of Central Finland. Funding: Provincial Union of Central Finland, Institute for Educational Research, University of Jy-väskylä, Jyväskylä Polytechnic, Telecom Finland and the communities of Central Finland, Neduco Co. Osoitteessa http://www.pedanet.jyu.fi/historia/pages/index.html . Haettu 14.2. 2004.
 • Suutarinen, S. 2000. Yhteiskunnallisen opetuksen asema Suomessa. Teoksessa S. Suutarinen (toim.) Nuoresta pätevä kansalainen. Yhteiskunnallinen opetus Suomen peruskoulussa. Koulu-tuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino 86-126.
 • Suutarinen, S. 2004. Suomalaisnuorten omaksuma kansallinen identiteetti kansainvälisessä ver-tailussa. Teoksessa Kimmo Leimu (toim.) Kansainväliset IEA-tutkimukset Suomi-kuvaa luo-massa. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä, 175-196.
 • Suutarinen, S. 2006. Demokratiakasvatus ja -koulutus. Teoksessa S. Borg (toim.) Suomen de-mokratiaindikaattorit. Hallituksen politiikkaohjelmat kansalaisvaikuttaminen. Oikeusministeri-ön julkaisuja 1/2006. Helsinki: Edita Prima Oy, 204-230.
 • Suutarinen, S. 2006. Yhteiskunnallinen keskustelu vähäistä Suomen peruskoulussa. Oppilaitok-set tukemaan keskustelevaa kansalaisuutta. Teoksessa S. Suutarinen (toim.) Aktiiviseksi kansa-laiseksi - yhteiskunnallisen osallistumisen haaste opettajille ja kasvattajille. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Suutarinen, S. 2006. Tietopainotteisen kansalaiskasvatuksen aika ohi Suomessa - Miten kansa-laiskasvatus uudistetaan? Teoksessa S. Suutarinen (toim.) Aktiiviseksi kansalaiseksi - yhteis-kunnallisen osallistumisen haaste opettajille ja kasvattajille. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Suutarinen, S. 2007. Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana - Suomessa reformin aika? Osoite:
 • Suutarinen, S. 2007. Yhteiskunnallinen keskustelu vähäistä Suomen peruskoulussa - oppilaitokset tukemaan keskustelevaa kansalaisuutta. Teoksessa M. Hillilä & P. Räihä (toim.) Samalta viivalta. Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto. Jyväskylä: PS-Kustannus,13-49. 978-952-451-161-2
 • Suutarinen, S. 2007. Kansalaiskasvatuksen paluu haastaa opettajankoulutuksen. Teoksessa P. Räihä & T. Nikkola (toim.) Sattumia vai osumia? Opiskelijavalintojen olemuksen määrittelyä. Jyväskylä: PS-Kustannus, 43-57. 978-952-451-184-1
 • Suutarinen, S. 2008. Vapaan koulutuksen tukisäätiö - koulukasvatuksen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen näkymätön vaikuttaja 1973-1991. Kasvatus & Aika 2008 (2). Osoite:

 

Tikkanen, Pirjo

 • Laine. A., Näveri, L., Ahtee, M., Hannula, M. S., Tikkanen, P. & Pehkonen, E. 2013. Tunneilmapiiri kolmasluokkalaisten matematiikkapiirroksissa. Teoksessa L. Tainio, K. Juuti & S. Routarinne (toim.) Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 4, 31-47.

 • Tikkanen, P. 2012a. Kertolaskun kombinatoriikkaa. Teoksessa P. Tikkanen (toim.) Oppilas omaa matematiikkaansa rakentamassa opettajan ohjaamana. Varga—Neményi –kesäseminaari 2011. Va-Ne –yhdistys ry, 62-64.

 • Tikkanen, P. 2012b. Ongelmaratkaisu oppilaiden kokemana. Teoksessa P. Tikkanen (toim.) Oppilas omaa matematiikkaansa rakentamassa opettajan ohjaamana. Varga—Neményi –kesäseminaari 2011. Va-Ne –yhdistys ry, 19-27.

 • Tikkanen, P. 2012c. Oppilaslähtöisyyden lähteillä. Teoksessa P. Tikkanen (toim.) Oppilas omaa matematiikkaansa rakentamassa opettajan ohjaamana. Varga—Neményi –kesäseminaari 2011. Va-Ne –yhdistys ry, 6-8.

 • Pehkonen, E., Ahtee, M., Tikkanen, P., & Laine, A. 2011. Pupils' conceptions on mathematics lessons revealed via their drawings. Teoksessa B. Roesken & M. Casper (toim.) Current State of Research on Mathematical Beliefs XVII, Proceedings of the MAVI-17 Conference. Ruhr-Universität Bochum, Germany, 182-191.

 • Tikkanen, P., Ahtee, M., Pehkonen, E., Laine, A., Heinilä, L. & Näveri, L. 2011. Mathematics lesson in third-graders' drawings. In M. Kontoniemi & O.-P. Salo (Eds.) Educating teachers in the PISA paradise: perspectives on teacher education at a Finnish university. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Jyväskylä Teacher Training School. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 12, 187-203.

 • Tikkanen, P. (toim.) 2012.  Oppilas omaa matematiikkaansa rakentamassa opettajan ohjaamana. Espoo: Varga—Neményi –yhdistys ry. http://varganemenyi.fi/userfiles/Va-Ne-kesaseminaarijulkaisu_2011.pdf
 • Tikkanen, P. 2010. Narratiivinen näkökulma matematiikka-asenteisiin. Teoksessa H. Mouhu, A. Murtorinne ja K. Nukarinen (toim.) Opettajankouluttaja työnsä kehittäjänä. Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2010. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 11, 113-125.
 • Tikkanen, P. (toim.) 2009. Oppikirja opetussuunnitelman todellistajana. Varga–Neményi-kesäseminaari 2008. Espoo: Varga–Neményi –yhdistys ry. Referee-arvioinnin läpikäyneessä julkaisussa seuraavat artikkelit kesäseminaarissa pidetyistä esitelmistä:

  Tikkanen, P. 2009. Unkarin matematiikan opetussuunnitelma 2003, 8–22.

  Tikkanen, P. 2009. Unkarin matematiikan opetussuunnitelma 1995, 36–47.

  Tikkanen, P. 2009. Bibliografia 2008 Varga–Neményi –opetusmenetelmästä, 48–54.

 • Tikkanen, P. 2009. ”Matikka on viihdyttävää seikkailua vainuta aavistuksia.” Myönteisen matematiikka-asenteen lähteillä. Teoksessa E. Korpinen, M-L. Husso, J. Juurikkala & S. Vesterinen (toim.) Näkökulmia ilon pedagogiikkaan. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 146–158.

 • Tikkanen, P. 2008. "Helpompaa ja hauskempaa kuin luulin" Matematiikka suomalaisten ja unkarilaisten perusopetuksen neljäsluokkalaisten kokemana. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 337.

 • Tikkanen, P. (toim.) 2008. Toinen valtakunnallinen Varga-Neményi –kesäseminaari 4.-5.6.2007 Korpikodissa. Espoo: Varga-Neményi –yhdistys ry. Julkaisussa seuraavat artikkelit kesäseminaarissa pidetyistä esitelmistä:

 • Tikkanen, P. 2008a.Tamás Vargan muistolle.

 • Tikkanen, P. 2008b. Bibliografia Varga–Neményi -opetusmenetelmästä.

 • Tikkanen, P. & Näätänen, M. 2008. Matematiikkadiplomi-toiminta alkamassa. Luokanopettaja 4, 9.

 • Tikkanen, P. 2006. "Hm-mm! Mikä lasku!" Suomalaisten alakoululaisten uskomuksia matematiikasta. Teoksessa E. Luukkonen (toim.) Cygnaeuksen jalanjäljissä. Norssi tutkii ja kehittää. Jyväskylän normaalikoulun alakoulu 140 vuotta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja 10, 114-125.

 • Tikkanen, P. 2005. Miten Tytti voikaan kokea matematiikan opetuksen! Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika magyar módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 98-117.
 • Tikkanen, P. & Lampinen, A. 2005. Unkarilainen Varga-Neményin matematiikan opetusmenetelmä Suomessa. Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika magyar módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 74-88.
 • Risku, A-M. & Tikkanen, P. 2004a. Laskutaidon toimintapaketti 2. Opettajan opas. Kehitetty unkarilaisen Vargan menetelmän pohjalta. Helsinki: WSOY.
 • Risku, A-M. & Tikkanen, P. 2004b. Laskutaidon toimintapaketti 2. Oppilaan materiaali. Kehitetty unkarilaisen Vargan menetelmän pohjalta. Helsinki: WSOY.
 • Korpinen, E. - Jokiaho, E. - Tikkanen, P. 2003. Miten esi- ja alkuopetusikäiset lapset arvioivat itseään ja oppimistaan? Kasvatus 34 (1), 66-78.
 • Tikkanen, P. 2002. Murtolukukäsite englantilaisessa, suomalaisessa ja unkarilaisessa kolmannen luokan matematiikan oppikirjassa. Jyväskylän normaalikoulu. Tutkimusvapaan 2002 tutkimusraportti.
 • Matikainen, T. & Kyyrä, A-M. & Risku, A-M. & Tikkanen, P. 2002a. Laskutaidon toimintapaketti 1. Opettajan opas. Kehitetty unkarilaisen Vargan menetelmän pohjalta. Helsinki: WSOY.
 • Matikainen, T. & Kyyrä, A-M. & Risku, A-M. & Tikkanen, P. 2002b. Laskutaidon toimintapaketti 1. Oppilaan materiaali. Kehitetty unkarilaisen Vargan menetelmän pohjalta. Helsinki: WSOY.
 • Tikkanen, P. 2001: Geometria. Opas matematiikan opetukseen (toinen luokka). Seuraten Tamás Varga - Eszter Neményi -menetelmää ovat kurssin kehittäneet Márta Oravecz ja Ágnes Kivovics.

http://solmu.math.helsinki.fi/2000/alkuopetus http://solmu.math.helsinki.fi/2000/alkuopetus