Ajankohtaiset kehittämishankkeet

Meneillään olevia hankkeita

 • Oppimisympäristötyöryhmä (yläkoulu ja lukio: Jaana Ailinpieti ja Inka Aalto, alakoulu: Anna Laukkarinen) 
 • FC-lab (vastuuhenkilöt Markku Hilpinen, Anna Laukkarinen, Susanne Roos, Hannu Moilanen) 
 • Lukeva-koulu toiminta (vastuuhenkilöt Riitta Harjula ja Susanne Roos) 
 • Lukupesä-hanke (vastuuhenkilöt Susanne Roos ja Riitta Harjula) 
 • TVT:n opetuskäytön kehittäminen (vastuuhenkilöt Markku Hilpinen, Inka Weijo ja Päiviö Peltokorpi)
 • TutKoKe-toiminta (vastuuhenkilöt Susanne Roos, Olli-Pekka Salo ja Anna Veijola)
 • eNorssi-toiminta (vastuuhenkilöt Olli-Pekka Salo)
 • Koulun kerhotoiminnan kehittäminen (vastuuhenkilö Sari Oksanen ja Jouni Koponen)
 • UNESCO-kouluverkko (vastuuhenkilöt Mari Kalaja, Riitta Harjula ja Kerttu Korhonen)
 • CERN (vastuuhenkilöt Tom Nevanpää)
  Hiukkasfysiikan ja fysiikan opiskelu yhdessä ranskalaisen koulun kanssa. Vuodesta 2003 lähtien joka toinen vuosi olemme vierailleet ranskalaisen koulun kanssa yhdessä CERN:issä hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa. Tarkoitus on kehittää ja löytää tapoja opiskella yhdessä toisen eurooppalaisen lukion kanssa.
 • Normaalikoulujen lukioiden yhteinen kehittämishanke "Innovatiiviset oppimisympäristöt" jossa keskitytään kokeellisuuden lisäämiseen oppimisen ja arvioinnin perusteena luma-aineissa (koordinaattori Tom Nevanpää).
 • Jyväskylän normaalikoulun ja Koblenzin Görres-Gymnasiumin vaihto-ohjelma (vastuuhenkilö Paula Rauniaho) Vaihto-ohjelmaan osallistuvat ensi sijassa lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat, mutta se on avoin myös yläkoulun 9. luokkalaisille. Vaihtoa on toteutettu vuodesta 2002 lähtien ja se on vuosien varrella laajentunut monen aineen yhteiseksi hankkeeksi. Tällä hetkellä mukana ovat saksa, historia, kuvataide, äidinkieli ja musiikki. Kurssi edellyttää opiskelijalta sitoutumista, sillä hän osallistuu aktiivisesti vierailuohjelman suunnitteluun, toimii isäntänä vieraalleen ja tekee lopuksi viikon pituisen matkan Koblenziin. Matkaan liittyy ns. Koblenz-salkkutyön tekeminen. Salkkuun kootaan kurssin aikana tehtyjä töitä ja pohdintoja. Tarkemmat yksityiskohdat salkun laadinnasta opiskelija saa eri aineiden opettajilta. Salkkutyön voi toteuttaa paperiversiona tai verkossa.
 • Jyväskylän normaalikoulun ja Vasa övningsskolan tandem –hanke (vastuuhenkilöt ruotsin aineryhmä) Vaihto-ohjelmaan osallistuvat ensi sijassa lukion A-ruotsin 2. vuosikurssin opiskelijat Vaihtoa on toteutettu vuodesta 2013 lähtien. Kurssi edellyttää opiskelijalta sitoutumista, sillä hän osallistuu aktiivisesti vierailuohjelman suunnitteluun, toimii isäntänä vieraalleen ja tekee lopuksi muutaman päivän pituisen matkan Vaasaan. 

 • Teknologia ja ainelaitosyhteistyö osaksi kouluopetusta 2015- (vastuuhenkilö Tom Nevanpää) Tavoitteena on yhdessä ainelaitoksien ja OKL:n kanssa perehtyä tutkijan työhön ainelaitoksilla, tutkimusperusteiseen opettamiseen uusien teknologioiden näkökulmasta. Koulussamme aineenopettajaharjoittelijoiden kanssa on toteutettu mm. kemian laboroinnin tutkimuskurssi, nanoteknologian koulukurssi, luonnontieteen tutkimuskurssi yhteistyössä (BG, Kemian ja fysiikan laitoksien kanssa). 

 • Tiedeopetus MALU-aineissa 2015- (vastuuhenkilö Tom Nevanpää) Kolmikantayhteistyö (matematiikan, kemian, fysiikan, tietotekniikan, biologian ja maantiedon aineryhmä) Hankkeen tavoitteena on syventää ainelaitoksien, OKL ja normaalikoulun yhteistyötä entisestä monipuolistuvassa tehtäväkentässä. Tuetaan LUMA -keskisuomen sisältöjen kehittämistyössä sekä koulutuksien järjestämisessä

 • Yhteistyöprojekti Polarin ja First beatin kanssa, jossa tuotetaan älykellojen ja First beatin mittausantureiden avulla oppilaiden omasta kehosta saatavasta mittausdatasta oppimateriaalia mm. fysiikan, terveystiedon ja biologian opintoihin. (yhteyshenkilö Hannu Moilanen)
 • FutuPedaFilo-hanke (vastuuhenkilö Anna Veijola). Tutkimus- ja kasvatushankkeen ideana on antaa lapsille ja nuorille aloite ja mahdollisuus tutkia omaa oikeuttaan hyvään tulevaisuuteen omista lähtökohdistaan käsin. 
 • Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta (vastuuhenkilö Anna Veijola) Tutkimushankkeessa tarkastellaan, mikä historian opetuksessa ja opiskelussa sekä oppimisessa muuttuu, kun opetusta toteutetaan systemaattisesti tutkivan oppimisen näkökulmasta käsin niin, että sen tavoitteena on ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta. Muutosta tarkastellaan kouluissa toteutettavien interventioiden kautta. Käsitteellisiä näkökulmia interventioihin tehdään muun muassa kiinnostumisen, historian lukutaidon sekä historiallisen ajattelun näkökulmista. Lisäksi hanke tutkii historian tekstitaitoja. Hanke on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (Matti Rautiainen), historian ja etnologian laitoksen (Simo Mikkonen)sekä normaalikoulun (Anna Veijola) yhteishanke.