Ajankohtaiset kehittämishankkeet

Meneillään olevia hankkeita

 • Oppimisympäristöjen kehittäminen (vastuuhenkilöt Markus Leppiniemi ja Kirsti Koski)
 • TVT:n opetuskäytön kehittäminen (vastuuhenkilöt Anna Laukkarinen, Susanne Roos, Inka Weijo ja Päiviö Peltokorpi)
 • HAHKU-hanke (Norssin vastuuhenkilö Marita Kontoniemi)
 • TutKoKe-toiminta (vastuuhenkilöt Susanne Roos, Olli-Pekka Salo ja Anna Veijola)
 • Liikkuva koulu -toiminta (vastuuhenkilöt Sanna Pakarinen ja Mikko Lindeman)
 • eNorssi-toiminta (vastuuhenkilöt Markus Leppiniemi ja Päiviö Peltokorpi)
 • Koulun kerhotoiminnan kehittäminen (vastuuhenkilö Markus Leppiniemi)
 • UNESCO-kouluverkko (vastuuhenkilöt Anne Streng, Mari Kalaja ja Kerttu Nuoranne)
 • ACTive Youth - Vertaistoimintaa ja aktiivisuutta nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämishanke 2016–2018 (yhteyshenkilö Kerttu Korhonen)
 • CERN (vastuuhenkilöt Kirsti Koski ja Tom Nevanpää)
  Hiukkasfysiikan ja fysiikan opiskelu yhdessä ranskalaisen koulun kanssa. Vuodesta 2003 lähtien joka toinen vuosi olemme vierailleet ranskalaisen koulun kanssa yhdessä CERN:issä hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa. Tarkoitus on kehittää ja löytää tapoja opiskella yhdessä toisen eurooppalaisen lukion kanssa.
 • Normaalikoulujen lukioiden yhteinen kehittämishanke "Innovatiiviset oppimisympäristöt" jossa keskitytään kokeellisuuden lisäämiseen oppimisen ja arvioinnin perusteena luma-aineissa (koordinaattori Tom Nevanpää).
 • Jyväskylän normaalikoulun ja Koblenzin Görres-Gymnasiumin vaihto-ohjelma (vastuuhenkilö Paula Rauniaho) Vaihto-ohjelmaan osallistuvat ensi sijassa lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat, mutta se on avoin myös yläkoulun 9. luokkalaisille. Vaihtoa on toteutettu vuodesta 2002 lähtien ja se on vuosien varrella laajentunut monen aineen yhteiseksi hankkeeksi. Tällä hetkellä mukana ovat saksa, historia, kuvataide, äidinkieli ja musiikki. Kurssi edellyttää opiskelijalta sitoutumista, sillä hän osallistuu aktiivisesti vierailuohjelman suunnitteluun, toimii isäntänä vieraalleen ja tekee lopuksi viikon pituisen matkan Koblenziin. Matkaan liittyy ns. Koblenz-salkkutyön tekeminen. Salkkuun kootaan kurssin aikana tehtyjä töitä ja pohdintoja. Tarkemmat yksityiskohdat salkun laadinnasta opiskelija saa eri aineiden opettajilta. Salkkutyön voi toteuttaa paperiversiona tai verkossa.

 • Jyväskylän normaalikoulun ja Vasa övningsskolan tandem –hanke (vastuuhenkilöt ruotsin aineryhmä) Vaihto-ohjelmaan osallistuvat ensi sijassa lukion A-ruotsin 2. vuosikurssin opiskelijat Vaihtoa on toteutettu vuodesta 2013 lähtien. Kurssi edellyttää opiskelijalta sitoutumista, sillä hän osallistuu aktiivisesti vierailuohjelman suunnitteluun, toimii isäntänä vieraalleen ja tekee lopuksi muutaman päivän pituisen matkan Vaasaan.

 • Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa. Historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi (HisLit). (Yhteyshenkilö Anna Veijola). Hanketta johtaa dosentti Simo Mikkonen (Historian ja etnologian laitos). Hanke on osa Minna-Riitta Luukan johtamaa kolmen osahankkeen (Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto) konsortiota, joka keskittyy historian tekstitaitojen tutkimukseen ja niiden kehittämiseen kielitieteen, historian ja kasvatustieteen näkökulmista. Hankkeen rahoittajana toimii Suomen Akatemia.
 • LOPStuki 2016- (vastuuhenkilönä Kirsti Koski)
 • Teknologia ja ainelaitosyhteistyö osaksi kouluopetusta 2015- (vastuuhenkilö Tom Nevanpää) Tavoitteena on yhdessä ainelaitoksien ja OKL:n kanssa perehtyä tutkijan työhön ainelaitoksilla, tutkimusperusteiseen opettamiseen uusien teknologioiden näkökulmasta. Koulussamme aineenopettajaharjoittelijoiden kanssa on toteutettu mm. kemian laboroinnin tutkimuskurssi, nanoteknologian koulukurssi, luonnontieteen tutkimuskurssi yhteistyössä (BG, Kemian ja fysiikan laitoksien kanssa). 
 • Tiedeopetus MALU-aineissa 2015- (vastuuhenkilö Tom Nevanpää) Kolmikantayhteistyö (matematiikan, kemian, fysiikan, tietotekniikan, biologian ja maantiedon aineryhmä) Hankkeen tavoitteena on syventää ainelaitoksien, OKL ja normaalikoulun yhteistyötä entisestä monipuolistuvassa tehtäväkentässä. Tuetaan LUMA -keskisuomen sisältöjen kehittämistyössä sekä koulutuksien järjestämisessä
 • TOMAS -Hanke 2015- (vastuuhenkilönä Marja Kemppinen)
 • Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta - Teaching history outside the box (TeHO). Tutkimusryhmän jäseninä toimivat Anna Veijola (Jyväskylän normaalikoulu), Simo Mikkonen (Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos) sekä Matti Rautiainen (Opettajankoulutuslaitos). Tutkimusryhmä tutkii ja kehittää tutkivaa ja taitopohjaista historian opetusta sekä peruskoulussa että lukiossa.
 • Yhteistyöprojekti Polarin ja First beatin kanssa, jossa tuotetaan älykellojen ja First beatin mittausantureiden avulla oppilaiden omasta kehosta saatavasta mittausdatasta oppimateriaalia mm. fysiikan, terveystiedon ja biologian opintoihin. (yhteyshenkilö Hannu Moilanen)