Johtokunta

Johtokunnan tehtävä

Normaalikoululla on johtosäännön mukaisesti Kasvatustieteiden tiedekunnan nimeämä johtokunta, johon kuuluu enintään 16 jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Oppilas- ja opiskelijajäsenet valitaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Johtokunta kokoontuu johtavan rehtorin kutsusta. Johtokunnan voi kutsua koolle myös puheenjohtaja.

Johtokunnan tehtävänä on

1) Arvioida, kehittää ja tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä

2) Hyväksyä koulun opetussuunnitelma

3) Asettaa toimikaudekseen opetussuunnitelman kehittämistä varten opetussuunnitelmatoimikunta

4) Päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista

5) Päättää koulun järjestyssäännöistä ja oppilaskunnan säännöistä

6) Vahvistaa normaalikoulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

7) Päättää oppilaan tai opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ja lisäksi pidättää opiskelijalta oikeuden opiskeluun.

Johtokunta voi käsitellä myös muita johtokunnan jäsenen tai esittelijän johtokunnan käsiteltäväksi saattamia asioita.

Tarvittaessa huoltajat voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai johtavaan rehtoriin (pekka.ruuskanen@norssi.jyu.fi).

Johtokunta 1.8.2016-31.7.2019

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on nimittänyt kokouksessaan 27.9.2016 Normaalikoulun johtokuntaan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2016–31.7.2019 seuraavat henkilöt. Jäsenten yhteystiedot sekä kokousten pöytäkirjat saa tarvittaessa nähtäväkseen koulun kanslioista.

Varsinaiset jäsenet: | Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajien edustajat:

puheenjohtaja: Tero Heikkilä, tero.t.heikkila(at)jyu.fi |Jari-Pekka Timonen
varapuheenjohtaja: Anne Kilpeläinen, annem.kilpelainen(at)saunalahti.fi | Väinö Kupari

jäsen Anne Rintamäki, anne.rintamaki(at)ludwig.fi | Pia Petäjäaho
jäsen Paula Salmi, paula.h.salmi(at)jyu.fi | Faried bin Baharin

Opettajankoulutuslaitoksen edustaja:

Anna-Maija Poikkeus, anna-maija.poikkeus(at)jyu.fi | Josephine Moate

Jyväskylän kaupungin edustaja:

Johanna Karjula, johanna.karjula(at)hotmail.com | Santeri Lohi

Opettajakunnan edustajat:

Sari Piipponen, sari.kokkonen(at)norssi.jyu.fi | Tarja Tähkänen
Rami-Jussi Ruodemäki, rami-jussi.ruodemaki(at)norssi.jyu.fi | Luvi Viertola
Jouni Koponen, jouni.koponen(at)norssi.jyu.fi | Jaana Ailinpieti

Muun henkilökunnan edustaja:

Sauli Tuominen, sauli.tuominen(at)norssi.jyu.fi | Henna Kiimalainen

Opettajaksi opiskelijoiden edustaja:

Teppo Salminen, teppo.e.salminen(at)student.jyu.fi | Jonas Hammarstörm

Yläkoulun oppilaiden edustaja:

(lukuvuodeksi 1.8.2018 – 31.7.2019):
Valtteri Salmijärvi | Siiri Kannela

Lukion opiskelijoiden edustajat:

(lukuvuodeksi 1.8.2018 – 31.7.2019):

Brima Freeman | Pyry Puronaho
Johanna Lampinen | Anni Sipilä

Sihteeri ja esittelijä:

Johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. 040 558 5314

Muut esittelijät:

Alakoulun rehtori Markus Leppiniemi
Yläkoulun rehtori Aapo Halonen
Lukion rehtori Kirsti Koski