Johtokunta

joku_huhti2023_muokattu.jpg

Johtokunnan tehtävä

Normaalikoululla on johtosäännön mukaisesti Kasvatustieteiden ja psylogian tiedekunnan dekaanin nimeämä johtokunta, johon kuuluu enintään 16 jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Oppilas- ja opiskelijajäsenet valitaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Johtokunta kokoontuu johtavan rehtorin kutsusta. Johtokunnan voi kutsua koolle myös puheenjohtaja.

Johtokunnan tehtävänä on

1. edistää Normaalikoulun sekä yhteistyökumppaneiden välistä yhteistoimintaa sekä tiedon kulkua;

2. seurata, arvioida ja tukea Normaalikoulun toiminnan laatua ja vaikuttavuutta;

3. hyväksyä Normaalikoulun perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä mahdollisen esiopetuksen opetussuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien säädösten edellyttämät suunnitelmat ja muut asiakirjat;

4. ylläpitää ja edistää yhteistyötä koulun ja oppilaiden huoltajien välillä;

5. päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista;

6. vahvistaa koulun järjestyssäännöt sekä oppilas- ja opiskelijakuntien säännöt;

7. edistää oppilaiden harrastustoimintaa yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa;

8. päättää oppilaan tai opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ja lisäksi pidättää opiskelijalta oikeuden opiskeluun; sekä

9. hoitaa muut sille määrätyt tai säädetyt tehtävät.

Johtokunta voi käsitellä myös muita johtokunnan jäsenen tai esittelijän johtokunnan käsiteltäväksi saattamia asioita.

Tarvittaessa huoltajat voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai johtavaan rehtoriin (antero.j.hietamaki(at)jyu.fi).

Johtokunta 1.8.2022-31.7.2025

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on nimittänyt kokouksessaan 25.11.2022 Normaalikoulun johtokuntaan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025 seuraavat henkilöt. Jäsenten yhteystiedot sekä kokousten pöytäkirjat saa tarvittaessa nähtäväkseen koulun kanslioista.

Varsinaiset jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajien edustajat:

Tero Heikkilä | Emmi-Stina Pirttimäki

Otto Virkkula | Jenny Riikonen

Hannaleena Ronkainen | Outi Lehtonen

Sanna Hella | Tiia Hintsa

Opettajankoulutuslaitoksen edustaja:

Mari Hankala | Josephine Moate

Jyväskylän kaupungin edustaja:

Antti Rastela | Juha Paananen

Opettajakunnan edustajat:

Hannu Rainerma | Mari Kalaja
Sami Myllymäki | Rami Sipilä
Marjo Sassali | Maarit Ilola

Muun henkilökunnan edustaja:

Heidi Laahanen | Jatta Heinonen

Opettajaksi opiskelijoiden edustaja:

Tuukka Laaksovuori | Juhani Ikäläinen

Yläkoulun oppilaiden edustaja:

(lukuvuodeksi 1.8.2023 – 31.7.2024):
Katja Kannela | Emilia Hynynen

Lukion opiskelijoiden edustajat:

(lukuvuodeksi 1.8.2023 – 31.7.2024):
Jaakko Lindholm Valtteri Vänttinen
Verna Valli | Petra Kannela

Sihteeri ja esittelijä:

Johtava rehtori Antero Hietamäki

Muut esittelijät:

Alakoulun rehtori Jerker Polso
Yläkoulun rehtori Johnny Kotro
Lukion rehtori Risto Sarvilinna