OPEA520 Syventävä ohjattu harjoittelu/Koponen, Norssi

Lisätietoja opintojaksosta saat minulta sähkopostilla jouni.koponen (at) norssi.jyu.fi tai puhelimella 014 - 260 1916 (työ), 050 - 323 0700

TAVOITE

 • Itsenäinen ote opettajan työhön syvenee
 • Vuorovaikutustaidot vahvistuvat
 • Opettaja toimii oman työnsä tutkijana
 • Oman opetus- ja kasvatustyön monipuolinen arviointi harjaantuu
 • Arviointitaitojen syventäminen
 • Opettajan työn yhteiskunnallisten ja eettisten ulottuvuuksien tiedostaminen vahvistuu

 

LAAJUUS

 • 7 op (noin 187 tuntia opiskelua)

 

SISÄLTÖ

TUNNIT

 • Harjoittelutunnit 8 - 9 kertaa (16 - 18 h), voivat sisältää 2 - 3 kertaa terveystietoa
 • Seurannat 3 tai 6 kertaa, joista kolme on vertauspalautekertoja
 • Koneella tehtynä jaksosuunnitelma nimikkoryhmälle ja tuntisuunnitelmat

 

PEDAGOGINEN PÄIVÄKIRJA

 • Lomakkeet 1 ja 2 jakson aluksi ennen oman opetuksen alkua koneella puhtaaksi kirjoitettuna
 • Lomakkeet 3 ja 4 jakson lopuksi oman opetuksen jälkeen koneella puhtaaksi kirjoitettuna
 • Lomakkeen 5 suoritukset kuittaa lopuksi ohjaavaopettaja allekirjoituksellaan

 

KAIKILLE YHTEISET LUENNOT (Lomakkeella 5)

 • Käy luennot. Jos sinulla on este, sovi menettelystä luennoitsijan kanssa

 

OMASSA OHJAUSRYHMÄSSÄ KÄSITELTÄVÄT TEEMAT

 • Oppituntien ulkopuoliseen liikuntaan (kerhot, tyky, kilpaurheilu)
 • Leirikoulut ja opintoretket
 • Koulun budjetti, talous ja johtaminen
 • Terveystiedon arviointi?
 • Numeroarvioinnin toteuttaminen
 • Aamunavauksen tekeminen

 

OMA OPETUSFILOSOFIA

 • Anna tämänhetkinen versio ohjaavalle opettajalle jakson alussa
 • Pohditaan, miten opetusfilosofiasi näkyy käytännössä (hyödynnä vertaispalaute)
 • Opetusfilosofiaasi liittyvän teeman tarkastelu empiirisesti tutkivalla otteella