OPEP510 Ohjattu orientoiva harjoittelu 5 op (uusi ops)

Opintojakson sisältö. Lisätietoja saat ohjaavalta opettajalta etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi tai puh. 014 - 260 1916 (miehet), 014 - 2601917 (naiset)

 

SISÄLTÖ 

 

Kummikouluharjoittelu (LPE.005) korvaa 1 op

Luennot Koulu työyhteisönä ja sekaryhmätyöskentely Normaalikoululla 2 op

 • Teemoina luennoilla: yhteinen perusopetus, koulu ja yhteisöllisyys,oppilaan ohjaus ja koulun sidosryhmät, oppilashuolto, erilainen oppija, opettajuus.
 • Sekaryhmätyöskentely perusopetuksen nimikkoluokassa. Sisältää noin 10 h ohjattua observointia. Teemoina: luokanohjaajan työ ja nimikkoluokkaan tutustuminen, vuorovaikutus ja työrauha oppitunneilla, oppilaan ohjaus ja oppilaskunta, oppilashuolto, erilainen oppija, kohti omaa opettajuutta. 

 

Liikunnan opetus ja ohjaustyöskentely Normaalikoululla 2 op

Kaikille liikunnanharjoittelijoille yhteiset osat:

 • Normaalikoulun käytänteet, taloon tutustuminen
 • Opettajan oikeudet ja velvollisuudet liikunnan- ja terveystiedon opettajan näkökulmasta
 • Liikunnan koulukohtainen opetussuunnitelma (po+lukio).


  Omissa liikunnan ohjausryhmissä:
 • Oma opetusryhmä tutuksi
 • Tuntien suunnitteleminen, tuntien pito, palautekeskustelut ja loppukoonti: 4 opetuskertaa pareittain + 1 aktiivinen pohjatunti + 1 aktiivinen jälkitunti mahdollisuuksien mukaan
 • Käsiteltävät teemat: oppiaineen luonne, sisältöjen pedagogista tarkastelua, opetusvälineet, työtavat ja oppimisympäristöt, työturvallisuus, erilaiset oppijat ja tavoitteellinen toiminta (3 x 2 h).

 

Kirjalliset työt liittyen liikunnan pedagogiikka käytännössä osuuteen (koneella kirjoitettuja)

 • Kummikouluharjoittelun raportti
 • Pedagogisen päiväkirjan lomake 2 (omat vahvuudet ja haasteet ennen opetusta)
 • Lomake 1 (arvioita oppilaista ennen opetusta pohjatunnin jälkeen)
 • Opetusten jälkeen oppilaiden arviontilomake 3, itsearviointilomake 4 ja yhteenvetolomake 5.