Lukio_vanha

Normaalikoulun tehtävä osana opettajankoulutusta edellyttää lukion toimintakulttuurin moninaisuutta, oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä ja monipuolista oppiainetarjontaa. Lukioaikana opiskelijaa ohjataan itsenäistymiseen ja vastuunottoon omista valinnoistaan.  Opintojen järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset oppimisstrategiat, opetusteknologian tuomat pedagogiset mahdollisuudet ja tarjotaan muiden oppiaineitten lisäksi laaja vieraitten kielten opiskelumahdollisuus.

Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 100, joista 25 opiskelijaa valikoituu erillisen hakumenettelyn kautta liikuntalinjan opiskelijoiksi ja muut 75 keskiarvon mukaisesti lukiolinjalle.

Normaalikoulun lukio toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankkeissa: Reaaliaineitten tuntijakokokeilukouluna 2016-2020 ja Uusi lukio – uskalla kokeilla –kehittämisohjelmassa 2016-2018.

Eri yliopistojen harjoittelukouluverkostoon kuuluu yhteensä 8 lukiota. Lukiot toimivat yhteistyössä, toiminnan keskiössä ovat pedagoginen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö lähilukioiden kanssa.

Tietoa Norssin lukioon hakemiseen tästä linkistä.

Normaalikoulun tehtävä osana opettajankoulutusta edellyttää lukion toimintakulttuurin moninaisuutta, oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä ja monipuolista oppiainetarjontaa. Lukioaikana opiskelijaa ohjataan itsenäistymiseen ja vastuunottoon omista valinnoistaan.  Opintojen järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset oppimisstrategiat, opetusteknologian tuomat pedagogiset mahdollisuudet ja tarjotaan muiden oppiaineitten lisäksi laaja vieraitten kielten opiskelumahdollisuus.

Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 100, joista 25 opiskelijaa valikoituu erillisen hakumenettelyn kautta liikuntalinjan opiskelijoiksi ja muut 75 keskiarvon mukaisesti lukiolinjalle.

Normaalikoulun lukio toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankkeissa: Reaaliaineitten tuntijakokokeilukouluna 2016-2020 ja Uusi lukio – uskalla kokeilla –kehittämisohjelmassa 2016-2018.

Eri yliopistojen harjoittelukouluverkostoon kuuluu yhteensä 8 lukiota. Lukiot toimivat yhteistyössä, toiminnan keskiössä ovat pedagoginen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö lähilukioiden kanssa.

Tietoa Norssin lukioon hakemiseen tästä linkistä.

Normaalikoulun tehtävä osana opettajankoulutusta edellyttää lukion toimintakulttuurin moninaisuutta, oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä ja monipuolista oppiainetarjontaa. Lukioaikana opiskelijaa ohjataan itsenäistymiseen ja vastuunottoon omista valinnoistaan.  Opintojen järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset oppimisstrategiat, opetusteknologian tuomat pedagogiset mahdollisuudet ja tarjotaan muiden oppiaineitten lisäksi laaja vieraitten kielten opiskelumahdollisuus.

Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 100, joista 25 opiskelijaa valikoituu erillisen hakumenettelyn kautta liikuntalinjan opiskelijoiksi ja muut 75 keskiarvon mukaisesti lukiolinjalle.

Normaalikoulun lukio toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankkeissa: Reaaliaineitten tuntijakokokeilukouluna 2016-2020 ja Uusi lukio – uskalla kokeilla –kehittämisohjelmassa 2016-2018.

Eri yliopistojen harjoittelukouluverkostoon kuuluu yhteensä 8 lukiota. Lukiot toimivat yhteistyössä, toiminnan keskiössä ovat pedagoginen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö lähilukioiden kanssa.

Tietoa Norssin lukioon hakemiseen tästä linkistä.

Normaalikoulun tehtävä osana opettajankoulutusta edellyttää lukion toimintakulttuurin moninaisuutta, oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä ja monipuolista oppiainetarjontaa. Lukioaikana opiskelijaa ohjataan itsenäistymiseen ja vastuunottoon omista valinnoistaan.  Opintojen järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset oppimisstrategiat, opetusteknologian tuomat pedagogiset mahdollisuudet ja tarjotaan muiden oppiaineitten lisäksi laaja vieraitten kielten opiskelumahdollisuus.

Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 100, joista 25 opiskelijaa valikoituu erillisen hakumenettelyn kautta liikuntalinjan opiskelijoiksi ja muut 75 keskiarvon mukaisesti lukiolinjalle.

Normaalikoulun lukio toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankkeissa: Reaaliaineitten tuntijakokokeilukouluna 2016-2020 ja Uusi lukio – uskalla kokeilla –kehittämisohjelmassa 2016-2018.

Eri yliopistojen harjoittelukouluverkostoon kuuluu yhteensä 8 lukiota. Lukiot toimivat yhteistyössä, toiminnan keskiössä ovat pedagoginen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö lähilukioiden kanssa.

Tietoa Norssin lukioon hakemiseen tästä linkistä.

Normaalikoulun tehtävä osana opettajankoulutusta edellyttää lukion toimintakulttuurin moninaisuutta, oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä ja monipuolista oppiainetarjontaa. Lukioaikana opiskelijaa ohjataan itsenäistymiseen ja vastuunottoon omista valinnoistaan.  Opintojen järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset oppimisstrategiat, opetusteknologian tuomat pedagogiset mahdollisuudet ja tarjotaan muiden oppiaineitten lisäksi laaja vieraitten kielten opiskelumahdollisuus.

Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 100, joista 25 opiskelijaa valikoituu erillisen hakumenettelyn kautta liikuntalinjan opiskelijoiksi ja muut 75 keskiarvon mukaisesti lukiolinjalle.

Normaalikoulun lukio toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankkeissa: Reaaliaineitten tuntijakokokeilukouluna 2016-2020 ja Uusi lukio – uskalla kokeilla –kehittämisohjelmassa 2016-2018.

Eri yliopistojen harjoittelukouluverkostoon kuuluu yhteensä 8 lukiota. Lukiot toimivat yhteistyössä, toiminnan keskiössä ovat pedagoginen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö lähilukioiden kanssa.

Tietoa Norssin lukioon hakemiseen tästä linkistä.

Normaalikoulun tehtävä osana opettajankoulutusta edellyttää lukion toimintakulttuurin moninaisuutta, oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä ja monipuolista oppiainetarjontaa. Lukioaikana opiskelijaa ohjataan itsenäistymiseen ja vastuunottoon omista valinnoistaan.  Opintojen järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset oppimisstrategiat, opetusteknologian tuomat pedagogiset mahdollisuudet ja tarjotaan muiden oppiaineitten lisäksi laaja vieraitten kielten opiskelumahdollisuus.

Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 100, joista 25 opiskelijaa valikoituu erillisen hakumenettelyn kautta liikuntalinjan opiskelijoiksi ja muut 75 keskiarvon mukaisesti lukiolinjalle.

Normaalikoulun lukio toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankkeissa: Reaaliaineitten tuntijakokokeilukouluna 2016-2020 ja Uusi lukio – uskalla kokeilla –kehittämisohjelmassa 2016-2018.

Eri yliopistojen harjoittelukouluverkostoon kuuluu yhteensä 8 lukiota. Lukiot toimivat yhteistyössä, toiminnan keskiössä ovat pedagoginen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö lähilukioiden kanssa.

Tietoa Norssin lukioon hakemiseen tästä linkistä.