Esi- ja alkuopetuksen harjoittelu - OEAP3000 (4 op)

Tämä harjoittelu on osa esi- ja alkuopetuksen perusopintojen opintokokonaisuutta ja osallistuminen tähän harjoitteluun edellyttää opinto-oikeutta kyseiseen opintokokonaisuuteen. Opintoihin voi hakea OKL:n valinnaisten opintojen haussa.

Opetussuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa opetuksessa lapsikeskeistä pedagogiikkaa
 • ottaa huomioon opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen ja ilmiölähtöisyyden opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa sekä opetuksen eriyttämisessä ja eheyttämisessä
 • havainnoida vuorovaikutusprosesseja lapsiryhmässä, oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä reflektoida ja mukauttaa omaa toimintaansa
 • toimia yhteistyössä ohjaus- ja opetustiimissä
 • toimia yhteistyössä kotien kanssa sekä monialaisesti

Sisällöt:

 • Lapsikeskeisen pedagogiikka
 • Vuorovaikutusprosessit lapsiryhmässä, oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä omassa toiminnassa
 • Alkuopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta opetuksen toteuttaminen
 • Eheyttäminen ja eriyttäminen
 • Yhteistyössä opetuksen toteuttaminen
 • Kodin ja koulun välinen sekä monialainen yhteistyö

Aikataulu:

Harjoittelu suoritetaan viikoittaisena opetuksena, joka kestää elokuusta maaliskuuhun.

Yhteyshenkilö

Merja Kuosmanen