Kiusaamista vastustava KiVa-koulu -ohjelma

Koulumme käyttää Turun yliopistossa kehitettyä toimintamallia koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Olemme laatineet suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Yleiset toimenpiteet

KiVa-ohjelman yleisten toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kaikkien lapsien tietoisuutta ryhmän merkityksestä kiusaamisessa ja sen lopettamisessa. Tavoitteena on vaikuttaa oppilaisiin niin, että he kiusaajan kannustamisen sijaan asettuisivat tukemaan kiusattua ja osoittaisivat, etteivät hyväksy kiusaamista. Tavoitteena on auttaa lasta ratkaisemaan kiusaamistilanteisiin liittyvä sosiaalinen pulma: teenkö sen, minkä itse tiedän oikeaksi vai sen, mitä muut minulta ryhmässä odottavat. Oppilaille on suunniteltu opetuskokonaisuuksia, joissa käsitellään kiusaamista ikäkauteen sopivalla tavalla.

Kohdennetut toimenpiteet

Kohdennetuilla toimenpiteillä tarkoitetaan aikuisten puuttumista esiin tulleeseen kiusaamiseen sekä avun ja tuen tarjoamista kiusatulle oppilaalle. Koululle on nimetty KiVa-tiimi, jonka jäsenet tarvittaessa selvittävät esiin tulevia kiusaamistapauksia yhdessä luokanopettajan kanssa.

Kiusaamistapauksilla tarkoitetaan tässä sellaisia tilanteita, joissa voidaan koulun puolesta todeta kiusaamisen jatkuneen jo jonkin aikaa. Välitunneilla tai muualla esiintyviin riitatilanteisiin (esim. nimittelyihin, tönimisiin jne.) puuttuu välittömästi se aikuinen, joka kulloinkin sattuu olemaan läsnä tai jolle tapahtuneesta ensin kerrotaan.

Kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa käydään sekä yksilö-, että pienryhmäkeskusteluja. Keskustelun ensimmäinen tavoite on päästä yksimielisyyteen siitä, että kiusatulle oppilaalle tehdyt asiat eivät ole mukavia ja tästä tuntuu kurjalta käydä koulua, kun tällaista tapahtuu (= yhteinen huoli).

Toisena tavoitteena on saada oppilas itse ehdottamaan jotain asiaa, jonka hän voi tehdä muuttaakseen kiusatun oppilaan tilannetta myönteiseen suuntaan. Muutaman viikon kuluttua järjestetään seurantakeskustelu KiVa-tiimin ja asianosaisten kesken.

Kiusaamisesta tiedotetaan aina molempien osapuolten koteihin. Tilanteet kuitenkin käsitellään ensin KiVa-tiimin ja oppilaiden välisissä keskusteluissa. Mikäli kiusaaminen seurantavaiheen jälkeen jatkuu, kutsutaan selvittelyyn mukaan molempien osapuolten huoltajat.

Lisätietoa KiVa-toimintamallista löytyy osoitteesta http://www.kivakoulu.fi

Kiva-logo.jpg