JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU - Käsityön opetussuunnitelma perusopetuksen vuosiluokille 3-9
Tavoitteet
Opetus luokittain
Tekstiilityö 0-7 lk
kudonta, huovutus
Tekninen työ 0-7 lk
puu
metalli
muovi
elektroniikka
Projektit
Valinnaiskurssit
Arviointi
Aihekokonaisuudet


 Projektit

Power Point koulumme projektimallista.

Yhteisprojekteissa ylläpidetään ja harjoitetaan molempien käsityön alueiden tietoja ja taitoja. Vuosittain 5.-6.- luokilla toteutettava työ voi olla esimerkiksi

  • tuote, jonka valmistamiseen tarvitaan sekä tekstiilityön että teknisen työn materiaaleja ja tekotapoja,

  • teemalähtöinen tuotesarja, johon oppilaat suunnittelevat ja valmistavat monipuolisesti materiaaleja käyttäen tuotekokonaisuuden yhteisestä aihepiiristä,

  • muihin oppiaineisiin, esimerkiksi luonnontieteisiin integroitu tuote,

  • erikoismateriaaleihin tai uusiin tekotapoihin perustuva työ.


7. luokalla yhteinen käsityö toteutuu projektiviikkoihin nivoutuen. Projektiviikoilla oppilas opiskelee yhtä aihekokonaisuutta viikon ajan. Käsityönopettajat suunnittelevat projektin jokaiselle vuodelle erikseen.

Esimerkiksi vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä-projektin aikana oppilaat valmistivat säilyketölkeistä lyhdyn ja tekstiilijätteestä patalappuja.

 

http://www.kaspaikka.fi/projektit/index.html


 Päivitetty viimeksi 09.02.2010
Riitta Huovila