Poissaolot

Sairaspoissaolot

Työtehtävien hoitoon liittyvät poissaolot

Palkattomat poissaolot

Sairaspoissaolot

Sairaus 1-5 työpäivää

 • Ilmoita poissaolosta rehtorille tai kansliaan.
 • Hanki sijainen tai pyydä tarvittaessa kansliasta apua sijaisen hankkimiseen.
 • Poissaolo ja työtehtävien tilanne arvioidaan yhdessä esimiehen kanssa, tarvittaessa päivittäin. Esim. maanantaina ilmoitettu poissaolo ei oikeuta olemaan yhdellä ilmoituksella poissa perjantaihin asti. Viikonlopun yli kestävästä yli viiden päivän poissaolosta tulee olla esimieheen yhteydessä maanantai-aamuna.
 • Ilmoita HETI töihin palattuasi poissaolopäivät MEPCO HR Portaalissa (työpöytä - lisää/muokkaa tietoja - poissaoloilmoitus - syykoodiksi ”sairaus”).
 • Tee sijaistietoilmoitus.
 • Huom! Viikonlopun yli menevistä, yli viiden päivän poissaoloista, esim. keskiviikosta maanantaihin (= 6pv) kestävästä poissaolosta, on aina toimitettava lääkärintodistus (ma = 6pv). Tällöin Mepcoon merkitään myös lauantai ja sunnuntai sairauslomapäiviksi. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä tarvittaessa luotettava selvitys lyhyen poissaolon perusteesta.

Sairaus 6 päivää tai enemmän

 • Toimita aina lääkärintodistus rehtorille. Lääkärintodistus toimitetaan kanslian kautta johtavalle rehtorille.
 • Ilmoita poissaolopäivät Mepcossa (työpöytä - lisää/muokkaa tietoja - poissaoloilmoitus - syykoodiksi ”sairaus”).
 • Tee sijaistietoilmoitus.

Lääkärikäynnit työajalla

Lääkäriajat sovitaan ensisijaisesti opetuksen ulkopuolelle. Jos ei tämä onnistu, pitää miettiä sijaiskuvio (rehtori, kollega otona, talosta joku sijaisena, ulkopuolinen sijainen). TES:n mukaan vain kiireellistä hoitoa vaativat lääkäriasiat ovat palkallisia, muuten pitää ilmoittaa kansliaan kertatuntipidätys poissaolotunneista.

Tilapäinen hoitovapaa = alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen (palkallinen 1-4 työpäivää)

 • Tarkoitettu lapsen äkilliseen sairastumiseen ja kun työntekijän poissaolo on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi.
 • Palkallisuuden edellytys on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai kysymyksessä on yksinhuoltaja.
 • Molemmat vanhemmat voivat käyttää tilapäistä hoitovapaata yhteensä enintään neljä työpäivää lapsen saman sairastapauksen yhteydessä eli yhteensä 4 työpäivää/lapsi/sairaus. Vanhemmat voivat hoitaa lasta esimerkiksi siten, että toinen on aamupäivän hoitamassa ja toinen iltapäivän.
 • Ilmoita poissaolosta rehtorille tai kansliaan.
 • Hanki sijainen tai pyydä tarvittaessa kansliasta apua sijaisen hankkimiseen.
 • Rehtorin pyytäessä tai mikäli poissaolo jatkuu yli 3 päivää, tulee toimittaa lääkärin-/sairaanhoitajan todistus. Lääkärintodistus toimitetaan kanslian kautta johtavalle rehtorille.
 • Ilmoita HETI töihin palattuasi poissaolopäivät Mepcossa (työpöytä - lisää/muokkaa tietoja - poissaoloilmoitus - syykoodiksi ”tilapäinen hoitovapaa”).
 • Tee sijaistietoilmoitus.

Huomioithan, että Mepcoon merkitään vain koko päivän kestänyt poissaolo. Jos siis lähdit sairauden takia pois töistä kesken päivän, ei sitä päivää merkitä Mpcoon.

Hakeuduthan hoitoon aina riittävän ajoissa oireiden niin vaatiessa. Työterveyshuollon palvelut (sis. yleislääkäritasoisen sairaanhoidon) ovat käytössä arkisin ma-pe klo 8-20 välillä. Myös chat-palvelu.

Työtehtävien hoitoon liittyvät poissaolot

Työtehtävän hoito / koulutus Jyväskylän alueella

 • Sovi poissaolosta rehtorin kanssa.
 • Rehtori hankkii tarvittaessa sijaisen, voit mielelläsi myös itse sopia.
 • Tee sijaistietoilmoitus.

Työmatka / koulutus Jyväskylän ulkopuolella

 • Sovi poissaolosta rehtorin kanssa.
 • Matkasuunnitelma pitää laatia SAP-portaalissa vähintään viikkoa ennen ja johtavan rehtorin tulee hyväksyä se ennen poissaoloa.
 • Rehtori hankkii tarvittaessa sijaisen, voit mielelläsi myös itse sopia.
 • Tee sijaistietoilmoitus.
 • Tee matkalasku SAP-portaalissa.

 

Palkattomat poissaolot

Palkaton vapaa

 • Sovi poissaolosta rehtorin kanssa
 • Hae työstävapautusta Mepco-portaalin lomakkeella vähintään viikkoa ennen.
 • Hanki sijainen itse, rehtori auttaa tarvittaessa.
 • Tee sijaistietoilmoitus.

 

Mepco-portaalin työstävapautuslomakkeella haetaan poissaololupaa myös mm. seuraavien syiden perusteella:

perhevapaat, julkinen tehtävä, kuntoutus, opintovapaa, palkaton yksityisasia, kertausharjoitus ja vuorotteluvapaa.