Opiskeluhuolto

Tietoa koulun opiskeluhuollon järjestämisestä.

 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki  § 3).

>>> Opiskeluhuolto Norssissa

Koulumme opiskeluhuollon toiminta ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin

Muita opiskeluhuollon suunnitelmia

    Opiskeluhuollon monialaiset toimijat

    Oppilas (/opiskelija) saa tarvittaessa tukea kuraattorilta, koulupsykologilta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä, joiden puoleen voi maksutta ja luottamuksellisesti kääntyä. Opiskeluhuollon toimijat työskentelevät tarvittaessa yhdessä sekä tekevät yhteistyötä muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

    Muita opiskeluhuollon palveluita ja toimintoja