Tutortoiminta

Tutorit ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita, jotka perehdyttävän tutorkoulutuksen jälkeen auttavat ja tukevat ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoita tutustuttamalla heitä lukioon ja sen tapoihin, kouluyhteisöön ja uusiin kavereihin erityisesti syyslukukauden alussa. He esimerkiksi kertovat lukio-opintojaan aloitteleville niitä asioita, joita olisivat mahdollisesti itse halunneet kuulla ja ymmärtää aloittaessaan lukion. Toiminnasta on mahdollista saada yksi lukion valinnainen kurssi.


Tutustumista.jpg

kuva: tutortoiminta2

Tutorit suunnittelevat jo keväällä ryhmittäin ohjelmaa syksyksi uusia opiskelijoita varten ja ottavat uudet ykköset vastaan jo ensimmäisenä koulupäivänä. He edistävät ryhmäytymistä erilaisilla leikeillä ja harjoituksilla omalla koululla, ja lisäksi ovat mukana jokasyksyisellä Tikkakosken retkellä. Tutorit myös opastavat uusia tulokkaita esim. teknologian käytössä. Lisäksi he esittelevät lukiotamme yhdeksäsluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Tutortoimintaa ohjaa lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja Päivi Soininen.