Erityinen tuki lukiossa

Lukiossa annetaan erityistä tukea opiskelijoille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan (esim. pitkällinen sairaus) tai opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai muun toimintavajavuuden vuoksi. Tukitoimenpiteitä järjestetään myös niissä tapauksissa, joissa opiskelija tarvitsee psyykkistä ja sosiaalista tukea tai hänellä on mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia.

Erityisopettaja opastaa opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä ja opiskelutaitojen parantamisessa ja auttaa oppimisvaikeuksiin, kuten lukivaikeuteen, liittyvissä ongelmissa sekä vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana.

Lukemiseen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyvien ongelmien varhaisella havaitsemisella ja niiden huomioon ottamisella opetusjärjestelyissä voidaan opiskelua tukea niin, että kullakin opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa kykyjensä ja tavoitteidensa mukaiset oppimistulokset. Lukiongelmien tehokas havaitseminen ja huomioon ottaminen opetuksessa edellyttää lukiseulojen järjestämistä heti lukio-opintojen alkuvaiheessa ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja koko opettajakunnan tietoisuutta ongelmien vaikutuksesta opiskeluun.

Ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävää lukilausuntoa varten erityisopettaja testaa opiskelijan yksilöllisesti ja ohjaa opiskelijan erikoislääkärille hankkimaan YTL:n edellyttämät todistukset erityisjärjestelyjen anomista varten. Opiskelija voi saada ylioppilaskirjoituksissa esimerkiksi erillisen tilan, lisäaikaa, pitkätaukoisen kuuntelukokeen kielissä, vapautuksen puhtaaksi kirjoittamisesta tai oikeuden käyttää tietokonetta vastausten kirjoittamiseen. Opiskelija voidaan myös vapauttaa jostakin kokeen osiosta.

Lukilausunnon tulee olla valmis ennen kuin kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran ylioppilastutkintoon. Erityisjärjestelyt ovat voimassa koko tutkinnon suorittamisen ajan.

Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyjä varten on otettava ensin yhteys erityisopettajaan tai lukion kansliaan.

Erityisopettaja Niina Rekiö-Viinikainen on tavoitettavissa koululla päivittäin luokassa 2018 tai työtilassa 2005 tai puhelimitse 040-5387694.