KELA:n tuet

Koulumatkatuki

Elokuusta alkaen voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut (v. 2004 jälkeen syntyneet ja v. 2021 peruskoulun päättäneet)

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan tai koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa).

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

 

Opintotuki

Opintoraha

Jos olet alle 17-vuotias ja oikeutettu lapsilisään, et voi saada opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Voit kuitenkin ehkä saada asumislisää ja lainatakauksen. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää tai ne voivat estää opintorahan myöntämisen

Asumislisä

Voit saada asumislisää, jos asut vuokra- tai asumisoikeusasunnossa. Voit saada asumislisää vain opiskelukuukausilta ja vain sellaiseen asuntoon, josta käsin voit suorittaa opintojasi. Jos olet alle 17-vuotias, voit saada asumislisää, vaikka et saa vielä opintorahaa. Vanhempiesi tulot kuitenkin vaikuttavat asumislisään siihen asti, kun olet täyttänyt 18 vuotta.