Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa

Opiskeluhuolto on nuoren itsenäistymistä ja hyvinvointia tukevaa työtä, johon kaikki oppilaitoksessa työskentelevät aikuiset osallistuvat. Ensisijaisesti opiskelijan tukena on koulun henkilöstö, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja, jotka yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien kanssa neuvotellen suunnittelevat ja toteuttavat tukitoimia. Opiskelijan tuki on joko yksilöllistä tai moniammatillisen asiantuntijaryhmän yhteistyötä. Psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja kuuluvat myös oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnitteluryhmään, jonka tehtävänä on kehittää opiskeluhuoltotyötä oppilaitoksessa sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Terveydenhuollon ammattilaiset opiskelijan tukena

Opiskelija saa tarvittaessa tukea kuraattorilta, psykologilta, terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai oppilashuollon sairaanhoitajalta, joiden puoleen voi maksutta ja luottamuksellisesti kääntyä. Opiskeluhuollon toimijat työskentelevät tarvittaessa yhdessä sekä tekevät yhteistyötä muiden nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt, kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana työpäivänä. Mahdollisuus on järjestettävä myös oppilaan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

Kuraattori tukee opiskelijaa silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, opiskelija kokee yksinäisyyttä, opiskelu ei suju, poissaoloja kertyy paljon tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat opiskelijan hyvinvointiin.

Psykologi tukee opiskelijaa silloin, kun mielialaan, käyttäytymiseen tai kehitykseen liittyvät asiat huolestuttavat. Psykologi arvioi oppimisvaikeuksia ja suunnittelee tukitoimia yhteistyössä opiskelijan, huoltajien ja opettajien kanssa.

Yhteystiedot

Kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan yhteystiedot löytyy löytyvät yläkoulun ja lukion yhteystietosivulta.