Vakuutusturva tapaturman varalta

Jyväskylän yliopistolla on lakisääteinen ryhmätapaturmavakuutus harjoittelukoulun oppilaille ja lukion opiskelijoille. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vahingoittuneen tahtomatta. Tämä vakuutus korvaa käytännön harjoittelutyössä tapahtuneesta tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokulut.

Tämän lisäksi yliopistolla on vapaaehtoinen vakuutus, joka kattaa tapaturmat myös teoriaopetuksen, välituntien ja koulumatkojen osalta. Vakuutus on voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa kuten koulutyössä, retkillä, ulkomaan leirikouluissa sekä näihin välittömästi liittyvillä matkoilla. Hoitokulut korvautuvat enintään 8500€ saakka.

Kouluaikana tapahtuneen tapaturman jälkeen normaalikoulun opiskelijat ohjataan tutkimukseen ja hoitoon oman alueensa terveysasemalle, jossa päätetään jatkohoidosta.

Ulkomaan leirikouluissa osallistujilla tulee olla Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card). Kortti on maksuton ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa sairaanhoitopalveluja ulkomailla samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. On hyvä huomata, että kaikki lääkäriasemat ja sairaalat eivät kuulu lakisääteisen korvausjärjestelmän piiriin. Jos hoidon antaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia hoito-oikeustodisteeksi, asiakkaan on maksettava kustannukset itse. Syntyneistä hoitokustannuksista voi kuitenkin jälkikäteen hakea korvausta Kelasta. Maksuttoman kortin voi tilata verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Koulun vakuutusturva ei kata sairastumista eikä matkatavaroita, eli niiden vakuuttaminen on oppilaan tai opiskelijan omalla vastuulla.