newsfeed_norssi

Kaisa Vaaherkummusta vuoden ruotsinopettaja!

Jyväskylän normaalikoulun lehtori Kaisa Vaaherkumpu sai tunnustuksen työstään ruotsin kielen opettajana. Svenska folkskolans vänner r.f. yhdessä Suomen ruotsinopettajien yhdistyksen kanssa valitsi hänet vuoden ruotsinopettajaksi. Valinnan perusteina mainittiin mm. oppilaiden ja opiskelijoiden innostaminen ja motivoiminen ruotsin kielen opintoihin sekä opetuksen, ohjaamisen ja oppimateriaalien kehittäminen. Kaisa on pidetty ja arvostettu kollega ja opettaja. Kokemusta ruotsin opetuksesta Norssilla hänelle on kertynyt jo vuodesta 1996. Koko Normaalikoulun väki on iloinen ja ylpeä Kaisan valinnasta! Grattis Kaisa!