Oppilaaksi hakeminen Normaalikoulun yläkouluun

kuva: oppilaaksi hakeminen

Sivu päivitetään lukuvuosittain syyslukukauden aikana kaupungin kanssa päivitetyn sopimuksen tekemisen jälkeen.

 

Hakeminen Normaalikoulun 7. luokalle lukuvuodeksi 2023–2024

Normaalikoulun yläkoulun oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden ensisijainen lähikoulu on Normaalikoulu. Normaalikoulun kuudennen luokan oppilaat siirtyvät suoraan koulumme yläkoulun oppilaiksi, ilman erillistä hakemusta. Jyväskylän kaupungin koulujen oppilaat (myös Normaalikoulun oppilaaksiottoalueella asuvat) hakevat Normaalikouluun halutessaan koulupaikkaa ajalla 19.1.–2.2.2023 Jyväskylän kaupungin Wilma-järjestelmässä osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi

Jyväskylän ulkopuolelta oppilaat hakevat Normaalikouluun 2.2.2023 klo 16.00 mennessä tulostettavalla paperilomakkeella, joka löytyy tämän sivun alareunasta (Word/pdf).

Jos käytössä ei ole internet-yhteyttä, hakulomakkeen voi täyttää koulun aukioloaikana Normaalikoulun kansliassa (Yliopistonkatu 1, 2. krs) torstaihin 2.2.2022 klo 16.00 mennessä.

Päätökset oppilaaksi ottamisesta tekee Normaalikoulun johtava rehtori. Tieto oppilasvalinnasta lähetetään sähköpostitse huoltajille 13.3.2023 klo 9. Mikäli sähköpostia ei näy, kannattaa tarkistaa myös roskapostikansio. Tieto hakijoille lähetetään myös henkilökohtaisesti kirjeitse (muille kuin Normaalikoulun 6. luokalta suoraan siirtyneille).

 

 

Oppilaaksioton perusteet 

Normaalikoulun oppilaaksiottoalueella asuvien lasten ensisijainen lähikoulu on yleensä Normaalikoulu. Muita kouluja alueella ja sen tuntumassa ovat  Kilpisen yhtenäiskoulu, Viitaniemen koulu, Jyväskylän kristillinen koulu ja Steinerkoulu.

Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Normaalikoulun ensisijaisena oppilaaksiottoalueena toimii alue: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu – Jyväskylä-Haapamäki-rata –  Väinönkatu.

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä:

  1. Oppilaat kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta.
  2. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
  3. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Kaikissa kohdissa (1–3) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä Normaalikoulua asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin paljon, kuin koulussa on tilaa. Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen lähikoulun.

Oppilaan osoitteeksi pitää ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei esim. mummolaa tai perheen kakkosasuntoa). Väestörekisterimerkintäkään ei sido oikeudellisesti, jos tosiasiallinen asuinpaikka on muualla. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, tulee oppilaan osoitteeksi ilmoittaa lähihuoltajan osoite. Jos myöhemmin selviää, että oppilaan koulupaikka ei ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, oppilaalle osoitetaan lähtökohtaisesti uusi koulupaikka.

Oppilas voi jatkaa Normaalikoulun oppilaana, vaikka muuttaisi pois oppilaaksiottoalueelta edellyttäen, että huoltajat vastaavat mahdollisista matkakustannuksista.

Hakemuksia luokille 7–9 voi jättää ympäri vuoden. Oppilaan valinnassa käytetään yllä mainittua oppilaaksioton järjestystä.  Oppilas voidaan valita vain, jos kyseisellä luokka-asteella on tilaa.

 

Hakemuslomake (pdf)

Hakemuslomake (word)

Kartta Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiottoalueesta

Sopimus Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotosta