Tietoa lukio-opiskelusta

Kielitarjonta:

A1-kielet: EN, RU, SA, RA, ES
B1-kielet: RU
B2/B3-kielet: SA, RA, ES, VE (opintoja järjestetään myös yhteistyössä Jyväskylän lukioiden kanssa)

Lukiossa on vuosikursseja, ei luokka-asteita. Käytännössä: 

 • et jää luokalle vaan etenet opintojen mukaan
 • opintojen suorittaminen ei ole sidottu vuosiluokkiin (= eri ikäiset lukiolaiset voivat opiskella yhdessä)
 • opintosuoritukset lasketaan koko lukion ajalta (= opintoja voi lukion aikana olla välillä enemmän, välillä vähemmän)
 • voit suorittaa lukion omassa tahdissasi, yleensä 3-4 vuoden aikana
 • ylioppilaskirjoitukset voit aloittaa keväällä tai syksyllä
 • teet läpi lukion opintoihin liittyviä valintoja ja voit muuttaa painotuksia tai toiveitasi kesken lukion
 • opetusryhmät vaihtuvat joka jaksossa, omaa kotiryhmää näet paljon vain 1.vuoden syksyllä ja ryhmänohjauksessa
 • koko lukion ajan opiskelijan ja hänen kotiryhmän mukana kulkee ryhmänohjaaja (RO)
 • opinto-ohjaaja auttaa ja ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä

Normaalikoulun käsitteiden abc: 

 • Jakso = Norssilla lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaisessa jaksossa on oma lukujärjestys. Oppiaineita on yleensä 4-7 yhden jakson aikana.
 • Päättöviikko = Jakso päättyy päättöviikkoon. Tällöin työjärjestys on poikkeava ja opiskellut aineet päättyvät kokeeseen tai muuhun lopputyöhön.
 • Opintojakso=  1-4 opintopisteen kokonaisuus esim. HI01 opintojakso 2 op.
 • Opintotarjotin = Kaikki lukuvuoden aikana opetettavat opinnot näkyvät opintotarjottimesta. Siitä valitaan opinnot, jotka haluat lukuvuoden aikana suorittaa. 
 • Itsenäinen opiskelu = Lukiossa voi suorittaa opintoja itsenäisesti, oman toiveen ja tilanteen mukaisesti, opettajan kanssa sopimalla ja opettajan ohjauksessa.
 • Uusintakuulustelu = Voit korottaa hylättyä arvosanaa (4) uusintakuulusteluissa.
 • Ylioppilastutkinto = Lukion valtakunnallinen päättötutkinto, johon kuuluu  5 tutkinnon osaa eli YO-koetta. YO-tutkinnon voi suorittaa enintään kolmen peräkkäisen kerran aikana. Valmistumisen jälkeen tutkintoa voi täydentää läpi elämän uusilla aineilla tai korottaa jo suoritettuja aineita. Lue lisää keväällä 2022 alkavasta uudesta YO-tutkinnosta.
 • Oppimäärä ja tuntijako. Tarkoittavat oppiaineluetteloa, josta näet kuinka paljon ja millaisia opintoja täytyy lukiossa suorittaa, jotta lukion oppimäärä on valmis. Lukio on suoritettu, kun olet tehnyt 150 opintopistettä vaatimusten mukaisesti. Opintojen määrällä ei ole ylärajaa. 
 • Täältä voit katsoa yleisesti lukiotutkinnon oppiaineet ja niiden sisältöjä.
 • Pakolliset opinnot määräytyvät lukion valtakunnallisesta tuntijaosta. Taideaineista musiikin ja kuvaamataidon opintoja on sisällytettävä lukio-opintoihin. Lukion suorittaminen edellyttää ainakin yhden A-tason kielen ja yhden B-tason kielen suorittamista. Toisen näistä täytyy olla toinen kotimainen kieli. 
  • A1= ala-asteella alkanut yhteinen kieli
  • A2= ala-asteella vapaaehtoisena alkanut kieli
  • B1= ylästeelta alkanut yhteinen kieli
  • B2= yläasteelta alkanut valinnainen kieli
  • B3= lukiossa alkanut valinnainen kieli
 • Valinnaiset opinnot liittyvät kiinteästi pakollisten opintojen syventämiseen ja yo-koealueeseen. B2- ja B3-kieliä opetetaan pelkästään syventävinä eli valinnaisina opintoina. Näiden opiskelu kannattaakin aloittaa jo ensimmäisenä opintovuotena. Tämä koskee myös fysiikan ja kemian valinnaisia opintoja. Rajoitusta valinnaisten opintojen suorittamiseen ei ole, koko lukioaikanasi sinun täytyy kuitenkin suorittaa vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. 
 • Valinnaiset opinnot voivat muodostaa joko oman oppimääränsä (esim. teemaopinnot, integroidut opinnot) tai liittyä johonkin oppiaineeseen (esim. yo-kertaukseen liittyvät opinnot, koulun ulkopuoliset aihetta soveltavat opinnot, korkeakouluopinnot). Opintoja voit suorittaa omassa lukiossasi tai muissa oppilaitoksissa.
 • EduFutura = Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Jyväskylän normaalikoulun välinen koulutuksen, kehittämisen ja tutkimisen yhteisö, joka mahdollistaa ristiinopiskelun oppilaitosten välillä. Käytännössä lukiolainen voi opiskella näiden oppilaitosten korkeakouluopintoja ja 2.asteen opintoja jo lukion aikana. Opintojen suunnittelussa ja ilmoittautumisessa auttaa Norssin opo.