Avoimia työpaikkoja Normaalikoululla

Jyväskylän normaalikoulussa on avoimena useita tuntiopettajan ja lehtorin tehtäviä. Hakuaika on päättynyt 19.4.2022.

Jyväskylän normaalikoulussa on avoimena seuraavat tehtävät:

 

Espanjan ja englannin kielen päätoiminen tuntiopettaja

Kolme erityisopetuksen lehtoria

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori

Kemian, fysiikan ja matematiikan lehtori sekä päätoiminen tuntiopettaja

Liikunnan ja terveystiedon lehtori

Musiikin lehtori/päätoiminen tuntiopettaja

Ranskan ja englannin kielen päätoiminen tuntiopettaja

Uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja

Koulunkäynninohjaaja

 

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluvan Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta ja ohjattua opetusharjoittelua. Normaalikoulun tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston eri tiedekuntien ja laitoksien kanssa. Normaalikoulu huolehtii opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta, kehittää monipuolista ohjattua opetusharjoittelua ja pedagogisia käytänteitä. Normaalikoulu toteuttaa kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yliopiston eri tiedekuntien ja laitosten kanssa ja toimii yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöiden tutkimuskenttänä. Normaalikoulussa on henkilöstöä noin 100, oppilaita noin 1000 ja opetusharjoittelijoita vuosittain noin 700.