Hakeminen Norssin 1. luokalle 21.1.-6.2.2020

HAKEMINEN NORMAALIKOULUN 1. LUOKALLE

Elokuussa 2020 koulun aloittavat vuonna 2013 syntyneet lapset. Jyväskylässä ensimmäisen luokan aloittaa noin 1500 lasta.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä oleva koulu, matkan pituus ja turvallisuus huomioiden. Normaalikoulun oppilaaksiottoalueella asuvien lasten ensisijainen lähikoulu on yleensä Normaalikoulu. Muita kouluja alueella ja sen tuntumassa ovat Puistokadun päiväkotikoulu, Kilpisen yhtenäiskoulu, Kortepohjan koulu, Jyväskylän kristillinen koulu ja Jyväskylän steinerkoulu.

Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Normaalikoulun ensisijaisena oppilaaksiottoalueena toimii seuraavien katujen rajaama alue: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu – Jyväskylä-Haapamäki-rata –  Väinönkatu.

Sopimus ja kartta oppilaaksiottoalueesta löytyvät koulumme kotisivuilta osoitteesta: 
https://www.norssi.jyu.fi/alakoulu/hakeminen/oppilaspaikan-hakeminen

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä:

  1. Oppivelvollisuusikäiset kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta.
  2. Mahdolliset kuusivuotiaat kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta, edellyttäen, että asianmukaiset lausunnot ovat kunnossa ja puoltavat aikaistettua koulunaloitusta.
  3. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
  4. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Kaikissa kohdissa (1-4) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä Normaalikoulua asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin paljon, kun koulussa on tilaa. Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen lähikoulun.

 

Hakuohje

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella ajalla 21.1.–6.2.2020 osoitteessa https://wilma.jkl.fi. Nettilomake on esitäytetty. Jyväskylän normaalikouluun ilmoittaudutaan saman nettilinkin kautta. Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin.

HUOM! Jyväskylän kaupungin opetustoimen lähettämässä kirjeessä on tarkemmat ohjeet ja tarvittavat Wilma-avainkoodit.

Oppilaan osoitteeksi pitää ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei esim. mummolaa tai perheen kakkosasuntoa). Väestörekisterimerkintäkään ei sido oikeudellisesti, jos tosiasiallinen asuinpaikka on muualla. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, tulee oppilaan osoitteeksi ilmoittaa lähihuoltajan osoite. Jos myöhemmin selviää, että oppilaan koulupaikka ei ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan tai lähihuoltajan perusteella, oppilaalle osoitetaan lähtökohtaisesti uusi koulupaikka.

Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä, voit täyttää hakulomakkeen koulun aukioloaikana myös Normaalikoululla (Pitkäkatu 8, 3. krs) to 6.2.2020 klo 15.30 mennessä.

Normaalikoulun johtava rehtori tekee päätökset koulutulokkaiden oppilaaksi ottamisesta, oppilaslistat julkaistaan alakoulun ulko-ovessa viimeistään 1.4.2020 klo 12. Kaikille hakijoille lähetetään tieto myös kirjeitse.

Normaalikoulussa ensimmäisen luokan aloittavat oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan ma 11.5.2020 klo 9-12.30 tutustamaan kouluun ja tuleviin luokkakavereihin. Tulevasta luokasta, tutustumispäivästä ja vanhempien ohjelmasta lähetetään vielä erillinen kirje huhtikuun aikana.

 

Ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) valinta 1. luokalla Jyväskylän normaalikoulussa

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa koko Suomessa 1. vuosiluokalla. A1-kieli on kaikille pakollinen vieraan kielen oppimäärä ja kieltä opiskellaan perusopetuksen loppuun asti. 1. ja 2. luokalla vierasta kieltä opiskellaan tunti viikossa.

A1-kieli valitaan ensimmäiselle luokalle alustavasti yhteisen Wilma-ilmoittautumisen yhteydessä. Normaalikoulussa A1-kieli valitaan virallisesti vasta alkusyksyn aikana ja opiskelu alkaa loppusyksyllä 3. jakson käynnistyessä. Tarjolla on kuusi vaihtoehtoa: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Kerromme kieliohjelmastamme lisää esim. tutustumispäivän yhteydessä ja syksyn vanhempainillassa.

Tervetuloa kouluun!

Lisätietoja:

Markus Leppiniemi           

alakoulun rehtori
0400-248 090
markus.leppiniemi (at) norssi.jyu.fi