HAKEMINEN Norssin 1. luokalle 23.1.-7.2.2018

HAKEMINEN NORMAALIKOULUN 1. LUOKALLE

Elokuussa 2018 koulun aloittavat vuonna 2011 syntyneet lapset. Jyväskylässä ensimmäisen luokan aloittaa noin 1550 lasta.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä oleva koulu, matkan pituus ja turvallisuus huomioiden. Normaalikoulun oppilaaksiottoalueella asuvien lasten ensisijainen lähikoulu on yleensä Normaalikoulu. Tämä kirje on lähetetty kaikille tuolla alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Muita kouluja alueella ja sen tuntumassa ovat Puistokadun päiväkotikoulu, Kilpisen yhtenäiskoulu, Kortepohjan koulu, Jyväskylän kristillinen koulu ja Jyväskylän steinerkoulu.

Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Normaalikoulun ensisijaisena oppilaaksiottoalueena toimii seuraavien katujen rajaama alue: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu – Jyväskylä-Haapamäki-rata –  Väinönkatu.

Sopimus ja kartta oppilaaksiottoalueesta löytyvät koulumme kotisivuilta osoitteesta:
https://www.norssi.jyu.fi/alakoulu

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä:

  1. Oppivelvollisuusikäiset kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta.
  2. Mahdolliset kuusivuotiaat kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta, edellyttäen, että asianmukaiset lausunnot ovat kunnossa ja puoltavat aikaistettua koulunaloitusta.
  3. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
  4. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Kaikissa kohdissa (1-4) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä Normaalikoulua asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin paljon, kun koulussa on tilaa. Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen lähikoulun.

Hakuohje

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella ajalla 23.1.–7.2.2018 osoitteessa https://wilma.jkl.fi. Nettilomake on esitäytetty. Jyväskylän normaalikouluun ilmoittaudutaan saman nettilinkin kautta. Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin.

HUOM! Jyväskylän kaupungin opetustoimen lähettämässä kirjeessä on tarkemmat ohjeet ja tarvittavat Wilma-avainkoodit.

Oppilaan osoitteeksi pitää ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei esim. mummolaa tai perheen kakkosasuntoa). Väestörekisterimerkintäkään ei sido oikeudellisesti, jos tosiasiallinen asuinpaikka on muualla. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, tulee oppilaan osoitteeksi ilmoittaa lähihuoltajan osoite. Jos myöhemmin selviää, että oppilaan koulupaikka ei ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan tai lähihuoltajan perusteella, oppilaalle osoitetaan lähtökohtaisesti uusi koulupaikka.

Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä, voit täyttää hakulomakkeen koulun aukioloaikana myös Normaalikoululla (Pitkäkatu 8, 3. krs) ke 7.2.2018 klo 15.30 mennessä.

Normaalikoulun johtava rehtori tekee päätökset koulutulokkaiden oppilaaksi ottamisesta, oppilaslistat julkaistaan alakoulun ulko-ovessa viimeistään 5.4.2018 klo 12. Kaikille hakijoille lähetetään tieto myös kirjeitse.

Normaalikoulussa ensimmäisen luokan aloittavat oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan ma 7.5.2018 klo 9.15-12.15 tutustamaan kouluun ja tuleviin luokkakavereihin. Tulevasta luokasta, tutustumispäivästä ja vanhempien ohjelmasta lähetetään vielä erillinen kirje huhtikuun aikana.

Tervetuloa kouluun!

Lisätietoja:

Markus Leppiniemi           

alakoulun rehtori
0400-248 090
markus.leppiniemi (at) norssi.jyu.fi