KUTSU: Normaalikoulun oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kokoukseen keskiviikkona 28.8.2019 klo 18.00 alkaen

KUTSU

1.8.2019

Normaalikoulun oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajille

HUOLTAJIEN KOKOUS

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta kutsuu Normaalikoulun oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajia osallistumaan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.8.2019 klo 18.00 Normaalikoulun yläkoulun ja lukion auditoriossa (3. kerros) Yliopistonkatu 1. Kokouksessa tehdään esitys oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien edustajiksi koulun johtokuntaan kolmivuotiskaudeksi.

Yliopistolain (N:o 558/2009, 88 §) mukaan harjoittelukoulussa (normaalikoulussa) on yliopiston asettama toimielin, jonka jäseninä voi olla myös yliopistoon kuulumattomia jäseniä. Normaalikoulun johtosäännön 4 §:n mukaisesti johtokuntaan kuuluu enintään 16 jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kolme lukuvuottaJohtokunnassa on aiemmin ollut neljä oppilaiden tai opiskelijoiden huoltajien, kolme opettajien, yksi muun henkilökunnan, yksi opettajankoulutusyksikön, yksi koulun sijaintikunnan, yksi opettajaksi opiskelevien, yksi perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien oppilaiden ja kaksi lukion opiskelijoiden edustajaa.

Johtokunnan tehtäviä ovat johtosäännön 5 §:n mukaan mm. arvioida, kehittää ja tukea koulun kasvatus ja opetustyötä; hyväksyä koulun opetussuunnitelma; asettaa toimikaudekseen opetussuunnitelman kehittämistä varten opetussuunnitelmatoimikunta; päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista; päättää koulun järjestyssäännöistä ja oppilaskunnan säännöistä; vahvistaa Normaalikoulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä päättää oppilaan tai opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ja lisäksi pidättää opiskelijalta oikeuden opiskeluun.

 

Asiaa koskevia lisätietoja antavat hallintopäällikkö Paula Hassinen, puh. 050 427 3068 ja johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. 040 558 5314.

 

Dekaani                                        Anna-Maija Poikkeus

 

Hallintopäällikkö                          Paula Hassinen

 

---------------------------------------- palautusosa------------------------------------------------------------------

 

Mikäli haluat ilmoittaa etukäteen kiinnostuksesi toimimisesta Jyväskylän normaalikoulun johtokunnassa tai ehdokkaasi johtokuntaan kirjallisesti, ilmoita siitä sähköpostilla pekka.ruuskanen@norssi.jyu.fi tai palauta tämä sivu lapsesi mukana kouluun (luokanopettajalle tai luokan- tai ryhmänohjaajalle).

 

Olen kiinnostunut   (       )  johtokunnan jäsenyydestä ja/tai    (       ) johtokunnan varajäsenyydestä

Esitän seuraavaa suostumuksensa ehdokkuuteen antanutta henkilöä

johtokunnan jäseneksi/varajäseneksi

 

 _______________________________________________

(nimi ja yhteystieto)

Jyväskylässä       .elokuuta 2019

 

Vanhemman/huoltajan nimi__________________________________________________________

 

Osoite ja puhelin_________________________________________________________________

 

ESITYSLISTA

1.8.2019

OPPILAIDEN HUOLTAJIEN KOKOUS

Aika                 28.8.2019 klo 18.00

Paikka              Normaalikoulun yläkoulun ja lukion auditorio 3005, Yliopistonkatu 1, 3. kerros

Asiat

1. Kokouksen avaus

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani Anna-Maija Poikkeus

Johtokunnan kokoonpano ja johtokunnan tehtävät

Hallintopäällikkö Paula Hassinen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- säädöspohja

- tiedekunnan kutsukirje

- pöytäkirja

3. Puheenjohtajan kutsuminen

4. Sihteerin kutsuminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Johtokunnan toiminnasta

Johtava rehtori Pekka Ruuskanen

8. Huoltajien ehdokkaat johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi

9. Kokouksen päättäminen