Normaalikoulu tarvitsee lisää oppilaita – vaikutuksia kaupungin kouluverkkoon selvitetään

Jyväskylän yliopisto on esittänyt Jyväskylän kaupungille toiveen, että kaupunki osoittaisi lähitulevaisuudessa Normaalikoulun eli Norssin alakoululle lisää oppilaita. Normaalikoulun vuosiluokkien määrää halutaan kasvattaa nykyisestä kolmesta rinnakkaisluokasta neljään. Oppilasmäärä kasvaisi kuuden vuoden aikana noin 120 oppilaalla, jolloin Norssin alakoulusta kasvaisi reilusti yli 500 oppilaan koulu.

Yliopisto on toivonut myös yläkoulun maltillista kasvattamista siten, että jokainen vuosiluokka olisi kuusisarjainen. Enempikin käy, mikäli se on kaupungin oman kouluverkon näkökulmasta järkevää ja mahdollista. Nykyisin yläkoululaisia on reilut 300.

Lue koko juttu Keskisuomalaisesta >>> https://www.ksml.fi/paikalliset/6763873