Oppilaaksiotto käynnissä, ensimmäisillä luokilla vielä tilaa

Oppilaaksiotto käynnissä, ensimmäisellä luokalla on vielä muutama paikka vapaana. 

Normaalikouluun voi hakea myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Oppilaspaikka on Normaalikoulussa voimassa aina perusopetuksen 9. vuosiluokan loppuun asti.

Lisätietiedot ja kysymykset:
Jerker Polso, rehtori, perusopetus 1-6
jerker.n.polso@jyu.fi
p. 050 471 1027