Aineenopettajan pedagogiset opinnot,              ohjatut harjoittelut

Jyväskylän normaalikoulu / Jyväskylän yliopisto

Toothill2.jpg

Lukuvuonna 2023-2024 Jyväskylän normaalikoulussa toteutuvien ohjattujen harjoittelujaksojen kuvaukset ja tiedot

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ol/a 

Jos sinulla on kysyttävää harjoitteluun liittyvistä opintojaksoista, käänny ensisijaisesti aineesi harjoittelusta vastaavan opettajan puoleen.  Koulumme henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi .  Aineenopettajakoulutuksen harjoittelua koordinoi Mika Antola. Tarpeen vaatiessa voit ottaa yhteyttä suoraan heihin.

Oppitunneilla ja muuallakin Normaalikoulun tiloissa on opettajien ja opiskelijoiden tarkoin noudatettava voimassa olevaa koronaohjeistuksia, erityisesti hyvää käsihygieniaa ja olosuhteiden mahdollistamia turvavälejä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ruokailutilanteiden turvallisuuteen. Sairaana tai vilustumisoireisena ei saa tulla kouluun, ellei terveysviranomainen ole antanut siihen lupaa esimerkiksi negatiivisen koronatestin perusteella.

Normaalikoulun yläkoulun ja lukion ulko-ovet ovat auki sähköisesti klo 7.45–16.00.

Ulko-ovet E2 (liikuntasalin pääulko-ovi) ja E3 (sisäpihan ovi juhlasalin naulakoille/pingispöydälle) sekä E-osan ja D-osan välinen sisäovi (välikäytävien ovi) ovat kuitenkin auki sähköisesti klo 7.30–16.30.
Kulku ennen klo 7.45 ja 16.00 jälkeen yläkoulun ja lukion tiloihin siis ulko-ovien E2 ja E3 kautta.

Yläkoulun ja lukion ulko-ovista pääsee ulos kuten aiemminkin.
Opettajaopiskelijoiden tulee poistua koulun sisätiloista viimeistään klo 21.

Ystävällisin terveisin!

Antero Hietamäki

johtava rehtori