Liikuntalinja

kuva: liikuntalinja

Tavoite

Yleistavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle koulunkäynnin ja liikuntaharrastuksen yhteen sovittaminen. Opiskelijan tasolla tavoitteet ovat seuraavat:

  • Opiskelija omaksuu monipuoliset liikuntataidot ja-tiedot
  • Opiskelijan oma harrastus liikuntaan selkiintyy ja vahvistuu
  • Opiskelija kantaa vastuun omista ja yhteisistä asioista
  • Opiskelija ottaa toiset huomioon ja on yhteistyökykyinen
  • Opiskelija saa edellytyksiä jatkaa liikunta-alan opintoja lukion päätyttyä

Toteutus

Liikuntapainotteisen ohjelman opiskelijoilla on LOPS2021 mukaisesti lukion aikana liikunnan opintoja 13 moduulia. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana opiskellaan 6 liikunnan moduulia vuodessa. Opinnot ovat liikunnan pakollisia, syventäviä sekä soveltavia oman lajin harjoitteluun liittyviä opintoja. Joka jaksossa on yhdessä liikkumista ja oman lajin harjoittelua. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana liikunnan opintojen aikana suoritetaan nuorten ohjaajatutkinto ja tarjotaan mahdollisuutta leirikouluun. Kolmantena vuonna on liikuntaa yksi moduuli. 


JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN LUKION LIIKUNTALINJAN (817) 
OPISKELIJOIDEN VALINTAPERUSTEET

Valintaperusteet muodostuvat seuraavista osatekijöistä:

1. lukuaineiden keskiarvosta, jossa mukana liikunnan arvosanan painokertoimella 2 
2. harrastuneisuus liikunnassa, joka pisteytetään liukuvasti  1-5 p. Pisteytyksessä osa-alueet määritetään suhteessa muiden hakijoiden ansioihin.

Lopullisen valinnan tekee johtava rehtori yhteispistemäärän perusteella.

LIIKUNNAN HARRASTUNEISUUS, SAAVUTUKSET JA SUORITUKSET

1. Monipuolinen liikuntatausta (1-5 p)

- liikuntalajit ja harrastusmäärä tuntia/vko kuluneella kaudella
- liikunnanopettajan ja valmentajien suositukset painottuvat rajatapauksissa.

  1. Valmentaja-/ohjaajakokemus ja -koulutukset (1-5p)

- liikuntakerhot, urheiluseurat ja muu ohjaajakokemus/-koulutus
- vastuutehtävät (kuten joukkueen kapteenina toimiminen)
- liikunnanopettajan ja valmentajien suositukset painottuvat rajatapauksissa.

  1. Liikuntasaavutukset (1-5p)

1=itsenäinen harjoittelija/seuraurheilija
2=alue-/piiritaso
3=kansallinen taso
4=kansallinen huipputaso
5=maajoukkuetaso

Osa-alueiden summapistemäärä (3-15p) jaetaan kolmella, jolloin harrastuneisuus pisteytyy 1-5p.

Alin hyväksyttyjen keskiarvo on 7,5. 

Liikuntalinjalle voit hakea täyttämällä hakulomakkeen (muista tarvittavat liitteet) JA lukion ainevalintalomakkeen huolellisesti.

Toimita liikuntalinjan hakulomake liitteineen Norssin lukion kansliaan hakuaikana, viimeistään 19.3.2024.

Lomakkeet toimitetaan osoitteeseen:
Normaalikoulun lukio/ lukiohaku
PL 35 (N)
40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja: Jouni Mutikainen, jouni.mutikainen@norssi.jyu.fi