Opinto-opas

Opinto-opas/Lukion opetussuunnitelmat löytyvät Pedanetista.

LOPS2021  ja  LOPS2016  (4. vuosikurssi)

Lyhyesti yleistä lukiosta

Jyväskylän normaalikoulun lukio on Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva lukio, jossa toteutetaan aineenopettajaksi opiskelevien pedagogisia opintoja eli opetusharjoitteluja. Normaalikoulun lukioon valitaan vuosittain opiskelijat lukiolinjalle ja liikuntalinjalle.

Lukiossa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista (LOPS2016), pakollisista, valtakunnallisista valinnaisista moduuleista/opintojaksoista sekä koulukohtaisista valinnaisista moduuleista (opintojaksoista) (LOPS2021). Käytännössä yksi kurssi vastaa laajuudeltaan kahden opintopisteen moduulia/opintojaksoa.

Lukion oppimäärään sisältyy pakollisten opintojen lisäksi

  • vähintään 10 syventävää kurssia  / valtakunnallisia valinnaisia moduuleita (opintojaksoja) 20 op
  • soveltavia kursseja / koulukohtaisia valinnaisia moduuleita (opintojaksoja) opiskelijan oman valinnan mukaan
  • kursseja yhteensä vähintään 75 / moduuleita (opintojaksoja) vähintään 150 op

Opiskelija tekee oman opiskelusuunnitelmansa opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajansa avustamana. Suunnitelmien muuttaminen perustelluista syistä tapahtuu opinto-ohjaajan kanssa. Rehtori voi hyväksyä lukio-opintoihin myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja.

 

Lisätietoa löydät tutustumalla opetussuunnitelmalinkkien takana avautuvaan todellisuuteen.