Opinto-ohjaus lukiossa

VanhaOviTeksti.jpg

OPINTO-OHJAUS

Ohjausta annetaan lukiossa oppitunneilla ja henkilökohtaisissa keskusteluissa. Opiskelijalle ja hänen huoltajilleen kerrotaan erilaisista kurssi- ja ainevalinnoista sekä niiden vaikutuksesta jatko-opiskelusuunnitelmiin. Opintojen suunnittelu, itsetuntemuksen kehittäminen, ammattien ja työelämän tuntemus sekä erilaiset koulutusväylät ovat ohjauksen keskeisiä sisältöjä. Opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat toimivat omalta osaltaan opiskelijan opintomenestyksen seuraajina ja edistäjinä ja valmentavat häntä henkilökohtaisen ammatinvalintaratkaisun tekemiseen. Opiskelijoiden huoltajien toivotaan mahdollisimman usein ottavan yhteyttä kouluun kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opinto-ohjaajat (email: etunimi.sukunimi (at) norssi.jyu.fi):

Riitta Liisa Lehtivaara, 040 805 3073, lukion I- ja III -vuosikurssit             
Tarja Tähkänen, p. 050 4799 182, lukion II- ja IV -vuosikurssit