Raportti hankkeesta

Tällä lomakkeella raportoidaan Jyväskylän normaalikoulussa tapahtuvaa kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Toiminta voi olla pienimuotoista tai isompaa, mutta kaikesta kehittämistyöstä olisi tärkeää saada tietoa. Lomakkeen tiedot menevät koulun kokeilu- ja kehittämistoiminnan koordinaattoreille.