Toimintaohjeet opintokäyntejä, opintoretkiä ja leirikouluja varten

Normaalikoulun oppimisympäristöön ja toimintakulttuuriin voivat kuulua opintokäynnit, opintoretket ja leirikoulut. Opintokäynti on yhden koulupäivän aikana tapahtuva koulun ulkopuolelle kohdistuva toiminta. Opintokäyntien, opintoretkien ja leirikoulujen tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Niiden tulee tukea myös oppilaan oppimismotivaatiota, uteliaisuutta, aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja luovuutta. Niiden avulla vahvistetaan myös opettajan ja oppilaan välistä ja oppilaiden keskeistä vuorovaikutusta.

Normaalikoulun johtava rehtori hyväksyy opettajien ilmoitusten perusteella opintoretkiin ja leirikouluihin käytettävät koulupäivät ja niiden alustavat suunnitelmat. Ilmoituksen ja suunnitelman tekee opintoretkeä tai leirikoulua valvova opettaja. Vuosisuunnitelmaan kuulumattomat opintoretket ja leirikoulut eivät ole koulun toimintaa.

Kevään leirikouluanomukset on toimitettava rehtorille viimeistään edellisen syyskuun loppuun mennessä. Syksyn anomukset pitää toimittaa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. 

IMG_6354.jpg

Antiikkikurssi Ateenassa