KTKP030 Ainekohtainen osuus - Englanti (lv. 2016-2017)

Tämä opetussuunnitelma koskee englannin pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat orientoivan ohjatun harjoittelun keväällä 2017, laajuus 5op.

Aloitusinfo (keväällä 2017)

1. Luennot (aineryhmätapaamiset)

- kielenopetus eri asteilla

- oppimateriaalit ja opetusvälineet

- Oppitunnin rakenne ja sisältö

- SMART-taulu tutuksi

(ajat Korpissa)

2. Oppituntien havainnointi

- havaintojen purku yhdessä ohjaajan kanssa

3. Aloitustilaisuus ohjaajan kanssa

4. Omat opetustuokiot 5 tuokiota, joista yksi oma itsenäisesti pidettävä oppitunti.

- opetuksen suunnittelu

- tuntisuunnitelman laatiminen

- viisi opetuskertaa

- palautekeskustelut

5. Lopputilaisuus