Liikunta ja terveystieto

Liikunnan ja terveystiedon aineenopettajakoulutuksen harjoittelujaksojen opetussuunnitelmat

 

LIIKUNNAN PÄÄAINEOPISKELIJOIDEN HARJOITTELU

 https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ol/a/aineopinnot/ljt

 

TERVEYSTIEDON PÄÄAINEOPISKELIJOIDEN HARJOITTELU

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ol/a/aineopinnot/terveystieto

 

SIVUAINEHARJOITTELU (muiden aineiden opettajaharjoittelijoille)

Liikunnan sivuaineharjoittelu, 2 op 

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ol/a/aineopinnot/ljt/ls2

 

Terveystiedon sivuaineharjoittelu, 2 op 

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ol/a/aineopinnot/terveystieto/oatts2o

 


Kaikille yhteistä infoa:

Liikunnan välineet

Terveystiedon videot

Terveystiedon ja liikunnan DVD:t

Terveystiedon välineitä

 

Ohjaavien opettajien kotisivut

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/oppiaineet/liikunta