Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajaharjoittelu

Matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, maantiedon ja tietotekniikan aineenopettajaksi opiskeleville tarpeellinen norssin opiskelua koskeva informaatio löytyy näiltä sivuilta.

Ohjeita opiskeluun:

http://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/opiskelu

Oppituntien observointiin liittyviä ohjeita

 

Orientoivan ohjatun harjoittelun (KTKP3009) ainekohtaiset osuudet (3 op)

Matematiikka
Fysiikka ja Kemia
Tietotekniikka
Biologia

 

Ohjatun perusharjoittelun opetussuunnitelma (OPEA515)

Matematiikka
Fysiikka ja Kemia
Tietotekniikka
Biologia


Syventävän ohjatun harjoittelun opetussuunnitelma (OPEA525)

Matematiikka
Fysiikka ja Kemia
Tietotekniikka
Biologia


Sivuaineharjoittelu opintojaksossa OPEA525

Biologia
Maantieto
Matematiikka
Fysiikka ja Kemia
Tietotekniikka


Ohjaavien opettajien lyhenteet