Sivuaineharjoittelu fysiikassa tai kemiassa

C. Oman opetus- ja kasvatustyön haasteet kokeellisessa oppimisympäristössä. 

Opintopiiri ja ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuus sivu- tai pääaineessa 12 t, josta omaa opetusta 8 opetuskertaa. (2 op)

 

Yhteinen aloitustilaisuus 17.1.2017 klo 15.00-16.30 (luokka E225 TNE)

 

Opetusharjoittelija tekee opetusharjoittelun sivuaineessaan fysiikassa tai kemiassa. Ilmoittautuminen tapahtui korpissa OPEA515 aloitustilaisuuden yhteydessä 6.9.2016. Ohjausryhmätyöskentely tehdään sivuaineharjoitteluaineen ohjaajien ohjauksessa. Opintokokonaisuuden aikana harjoittelija tekee yhden kurssisuunnitelman ja seuraa muiden opetusta kuusi opetuskertaa ja tekee niistä analyysin ohjaajalleen annetun teeman pohjalta.

Harjoittelujakson aikana pohditaan opettajan vastuuta kasvattajana luokkahuoneessa. Ohjausryhmätyöskentelyssä (yhteensä 3h) pohditaan oppilastöiden toimivuutta käytännön opetustilanteissa harjoittelun opetuskertojen yhteydessä saatujen kokemusten perusteella. Ohjausryhmän keskusteluissa analysoidaan opetuskertoja sekä pohditaan erilaisia oppilastöiden toteuttamistapoja että niiden toimivuutta.

Opintopiiri 5.
Kokeellisuus fysiikan ja kemian opetuksessa. (HMU 20.1.2017 klo 14.00-15.30)

Opintopiiri 6.
Fysiikan ja kemian opettamiseen liittyvät erityispiirteet sekä opetusmenetelmät. (IWE 24.1.2017 klo 14.30-16.00)

Opintopiiri 7.
Työturvallisuus ja resurssien hallinta. (KTO 2.2.2017 klo 12.00-13.30)

 

Harjoittelujakson lopuksi opiskelijoilta kerätään palaute aineopintoharjoittelusta Normaalikoulussa