KTKP030: Ainekohtainen osuus - Tietotekniikka 3op

Orientoivan harjoittelun ainekohtainen opetussuunnitelma lukuvuonna 2016-2017

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä 3 op. Ainekohtaista kontaktiopetusta enintään 24 h, joista opintopiirityöskentelyä vähintään 10 h. Opintojakso sisältää opiskelijan omaa opetusta 5 opetuskertaa, joista yksi on kokonainen oppitunti.

Aloitustilaisuus 14.3.2017 klo 16.15-17.15 tila 3040

A. Ainekohtaisia opintopiirejä

1. Tietotekniikka perusopetuksessa ja lukiossa (PPE) to 23.3.2017 8.30-10.00 luokka 3040

a. Tietotekniikka opetussuunnitelmassa perusopetuksessa ja lukiossa
b. Keskeiset opetusmenetelmät

ennakkotehtävä: Tutustu koulun tietotekniikan opetussuunnitelmaan sekä perusopetuksen että lukion osalta.


2. Oppisisältöjen pedagogista tarkastelua (IWE) ma 27.3.2017 klo 14.20-15.50 luokka 3028

a. Tehtävien rakenne ja sisältö
b. Eritasoisten oppilaiden huomioiminen
Lahjakkuudet, tietotekniikkaa harrastavat oppilaat

3. Perusopetuksen oppimisympäristöt ja opetusvälineet (PPE) ke 5.4.2017 9.30-11.00 luokka E225

a. Motivointi ja tehtävänanto perusopetuksessa
b. Opetustilanteeseen tarkoituksenmukaisten opetusvälineiden valinta

4. Työtavat ja työturvallisuus (IWE) to 20.4.2017 klo 10.00-11.30 luokka 3040 

a. Verkon turvallinen käyttö, käyttösäännöt
b. Tietotekniikalle tyypillisiin työtapoihin tutustuminen
i. Yhteistoiminnalliset työtavat
ii. Esittävä opetus

5. Tietotekniikan opettajan muut tehtävät (PPE) ma 24.4.2017 klo 10.00-11.30 luokka 3040

a. Koulutustehtävät (opettajat ja henkilökunta)
b. Mikrotukihenkilön tehtävät
c. Tietostrategia

 

B. Ainekohtaista teematyöskentelyä:

Toteutetaan oppituntien seurantatehtävinä (10h) ja niiden purkutilaisuutena.

Kuuntelunpurkutilaisuus: syksy 2017

Kuuntelutehtävä: Seuraa tietotekniikan oppitunneilla miten taito- ja tasoeroja huomioidaan sekä mitä olennaista on huomioitava tehtävänannossa.

Oma opetus:
Pienryhmissä osallistuminen neljän oppitunnin sekä yhden itse pidettävän oppitunnin toteutukseen. Tunnit suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa ja toteutetaan yhdessä siten, että opiskelijoilla on opetustuokioita/tehtäviä tunnin toteutuksessa ja lopuksi yhdessä analysoidaan tunnin totetusta.

Opetustuntien sopiminen syyskuun alku 2017

Päätöstilaisuus:
Opintojakson lopussa pidetään palaute- ja arviointitilaisuus.