OPEA525 sivuaineharjoittelu - Biologia

Tämä opetussuunnitelma koskee niitä harjoittelijoita, jotka suorittavat biologian sivuaineharjoittelun kevätlukukaudella 2015. Alla vain sivuaineharjoittelun opetussuunnitelma muuten OPEA 520 noudatetaan pääaineen opetussuunnitelmaa. Aloitustilaisuus, jossa käydään läpi opintokokonaisuuden sisältö. Opintopiirejä 2 kpl Biologian opetussuunnitelmat ja oppikirjat Biologian opetusvälineet ja työtavat. Omaa opetusta 8h Oppituntien kuuntelua 10 h, joista opiskelija laatii kuunteluraportin, jossa hän myös pohtii oman ammatti-identiteettinsä / opettajuuden kehittymistä harjoittelun aikana. Purkutilaisuus.