OPEA525 sivuaineharjoittelu - Maantieto

Tämä opetussuunnitelma koskee niitä harjoittelijoita, jotka suorittavat maantieteen sivuaineharjoittelun kevätlukukaudella 2015. Alla vain sivuaineharjoittelun opetussuunnitelma muuten

OPEA 525 noudatetaan pääaineen opetussuunnitelmaa.

  • Aloitustilaisuus, jossa käydään läpi opintokokonaisuuden sisältö.
  • Opintopiirejä 2 kpl

Maantiedon maantiedon opetus (opetussuunnitelmat ja oppikirjat)

Oppimisvaikeuksien kolmiportaiset tukimuodot

 

  • Omaa opetusta 8h sisältää tuntien ohjauksen ja palautteen
  • Oppituntien kuuntelua 10 h, joista opiskelija laatii kuunteluraportin, jossa hän myös pohtii oman ammatti-identiteettinsä / opettajuuden kehittymistä harjoittelun aikana. Purkutilaisuus.